HỘI THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 
Đăng ký danh sách tham gia Hội thi tìm hiểu công tác CCHC huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (5/10/2017 5:11 PM)
Công văn số 98/VHTT ngày 10/5/2017 của Phòng VH&TT huyện Vĩnh Cửu
Đáp án phần thi trắc nghiệm Hội thi tìm hiểu công tác CCHC huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (5/10/2017 3:51 PM)
Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác CCHC huyện
Bộ Câu hỏi và đáp án Phần thi "Hiểu đúng để làm đúng" Hội thi tìm hiểu công tác CCHC huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (5/10/2017 3:51 PM)
Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC
Thông báo thời gian tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác Cải cách hành chính huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (5/10/2017 5:11 PM)
Thông báo số 358/TB-BTC ngày 08/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo thời gian tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (5/9/2017 10:27 AM)
Thông báo số 358/TB-BTC ngày 08/5/2017 của Ban tổ chức Hội thi CCHC huyện Vĩnh Cửu
Quyết định thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật trong Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (5/8/2017 8:07 AM)
Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 27/4/2017
Thể lệ Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (5/4/2017 5:28 PM)
Thể lệ số 675/TL-BTC ngày 27/4/2017 của Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác CCHC huyện
Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (5/3/2017 10:36 AM)
Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 12/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Bộ câu hỏi phục vụ Hội thi tìm hiểu về Cải cách hành chính huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (4/27/2017 3:22 PM)
Phòng Nội vụ
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: