CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - ỨNG DỤNG CNTT

 
Xin ý kiến đối với các dự thảo liên quan đến chế độ phụ cấp một cửa (10/17/2017 3:10 PM)
Công văn số 4586/UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện
Hướng dẫn xác định chỉ số CCHC và chính quyền cơ sở cấp xã năm 2017 (10/17/2017 3:10 PM)
Công văn 4585/UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện
Tập huấn phần mềm quản lý văn bản Egov (8/28/2017 8:47 AM)
Nhằm tạo lập môi trường giao tiếp điện tử để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tiếp nhận và xử lý văn bản đa chiều, thông suốt từ cấp xã đến huyện, tỉnh, nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước
Bộ TTHC của thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh ĐN (6/30/2017 3:30 PM)
(VP).
Thực hiện Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện (4/19/2017 10:13 AM)
Công văn số 1259/UBND-VX ngày 05/4/2017
Kế hoạch hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (4/3/2017 9:55 AM)
Kế hoạch số 506/KH-BBT ngày 23/3/2017 của BBT Trang TTĐT huyện Vĩnh Cửu
Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Vĩnh Cửu. (3/25/2017 11:48 AM)
(QĐ 432/QĐ-UBNd ngày 23/02/2017)-VP.
Quyết định công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai. (3/21/2017 4:12 PM)
(QĐ 635 ngày 06/3/2017)-VP.
Quyết định công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch - Đầu tư và của Ban QL các khu công nghiệp. (2/28/2017 8:24 AM)
(TTHC)-VP.
Công bố Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh giai d9oan5-2020, định hướng đến năm 2025. (6/17/2016 12:18 PM)
(725/STTTT-BCVT ngày 06/6/2015)
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: