CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - ỨNG DỤNG CNTT

 
Chính thức khởi động đề án Hệ tri thức Việt số hóa (1/3/2018 2:14 PM)
Đúng 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 1-1-2018, tại Hà Nội, đề án Hệ tri thức Việt số hóa đã chính thức khởi động dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (12/7/2017 1:58 PM)
(1383/BC-UBND)-VP.
Báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2017 (12/7/2017 1:53 PM)
(1384)-VP.
Tuyên truyền Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền Thông (11/16/2017 4:56 PM)
Công văn số 218/VHTT ngày 25/9/2017 của P VH&TT huyện Vĩnh Cửu
Tuyên truyền Ngị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ (11/16/2017 4:56 PM)
Công văn số 194/VHTT ngày 21/8/2017 của P VH&TT huyện Vĩnh Cửu
Tuyên truyền Ngị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ (11/16/2017 4:56 PM)
Công văn số 166/VHTT ngày 19/7/2017 của P VH&TT huyện Vĩnh Cửu
Tuyên truyền Ngị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ (11/16/2017 4:55 PM)
Công văn số 93/VHTT ngày 04/5/2017 của P VH&TT huyện Vĩnh Cửu
Tuyên truyền Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền Thông (11/16/2017 4:55 PM)
Công văn số 80/VHTT ngày 17/4/2017 của P VH&TT huyện Vĩnh Cửu
Tuyên truyền Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền Thông (11/16/2017 4:54 PM)
Công văn số 48/VHTT ngày 14/3/2017 của P VH&TT huyện Vĩnh Cửu
Tuyên truyền Ngị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ (11/16/2017 4:54 PM)
Công văn số 29/VHTT ngày 23/2/2017 của P VHTT huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: