Cải cách hành chính huyện Vĩnh Cửu

 
Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 (8/7/2017 8:48 AM)
Sáng 28/7/2017, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017.
Triển khai Kế hoạch Chương trình tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính (6/13/2017 11:12 AM)
Công văn số 2313/UBND-HC ngày 25/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (6/6/2017 8:55 AM)
Báo cáo số 816/BC-UBND ngày 02/6/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2017 (5/30/2017 9:52 AM)
Ngày 21/5/2017, UBND huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2017.
Kế hoạch tổ chức Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn" (5/24/2017 11:05 AM)
Kế hoạch số 3675/KH-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai chính thức hoạt động: Người dân và doanh nghiệp hài lòng (5/17/2017 9:12 AM)
Sáng ngày 15/5/2017, Trung tâm Hành chính công (Trung tâm) tỉnh Đồng Nai đặt tại tầng 6, tòa nhà Sonadezi, phường An Bình (TP. Biên Hòa) chính thức đi vào hoạt động.
Kế hoạch tổ chức Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn" (5/8/2017 8:07 AM)
Kế hoạch số 3675/KH-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (4/26/2017 8:12 AM)
Từ ngày 15/5/2017, thủ tục hành chính các sở, ngành sẽ được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
Triển khai Quyết định số 669/QĐ-BNV ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ (4/20/2017 3:29 PM)
Công văn số 246/NV ngày 20/4/2017 của Phòng Nội vụ huyện Quyết định số 669/QĐ-BNV ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I/2017. (4/19/2017 10:09 AM)
(BC 402/BC-UBND)-VP.
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: