THÔNG BÁO CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 
Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Ngọc Sương - xã Thạnh Phú (10/24/2017 2:02 PM)
Quyết định số 6046/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ông Huỳnh Văn Bánh K 292786 (5/11/2017 3:17 PM)
Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch Cấp, phát trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (4/28/2017 8:57 AM)
Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Công khai KQ kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ - ngày 16/01/2017 - Thị trấn Vĩnh An (1/17/2017 1:28 PM)
Hộ ông Phạm Hồng Thanh - KP 8 (VP).
UBND thị trấn Vĩnh An thông báo công khai trường hợp không đủ đều kiện cấp GCNQSSĐ (bà Lê Thị Kim Thu, KP 6) và kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy CNQSDĐ (Bà Phạm Hồng Thanh, KP 8) (12/13/2016 10:18 AM)
VP.
Quyết định giao đất cho hộ ông Tô Xuân Nghĩa và bà Phạm Thị Gió để sử dụng vào mục đích đất ở tại khu TĐC khu phố 8, thị trấn Vĩnh An. (9/22/2016 2:52 PM)
(QĐ 4875/QĐ-UBND ngày 19/9/2016)-VP.
Danh sách các trường hợp đã được UBND huyện và Sở TNMT ký cấp (biến động) giấy CNQSDĐ (8-2016) (8/13/2016 8:41 AM)
(VP)
Danh sách các trường hợp đã được UBND huyện và Sở TNMT ký cấp đổi giấy CNQSDĐ (8-2016) (8/13/2016 8:39 AM)
(VP)
Danh sách các trường hợp đã được UBND huyện ký cấp (cấp mới) giấy CNQSDĐ (8-2016) (8/13/2016 8:38 AM)
(VP)
VP ĐKĐD tỉnh - CN Vĩnh Cửu thông báo phát trả Giấy CNQSDĐ trên địa bàn huyện (8-2016) (8/13/2016 8:35 AM)
(VP)
VP ĐKĐĐ tỉnh - CN Vĩnh Cửu thông báo các trường hợp đước cấp Giấy CNQSDĐ (8-2016) (8/13/2016 8:33 AM)
(VP)
Thông báo 32 thửa đất tại xã Vĩnh Tân không xác định được chủ sử dụng đất (8/12/2016 8:33 AM)
(VP)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp, phát trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (11/13/2015 10:59 AM)
file đính kèm
Quyết định hủy GCNQSDĐ của Nguyễn Hữu Kép (Vĩnh An), ông Nguyễn Hoàng Minh (Vĩnh Tân), bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Tân An), ông Phạm Văn Tuệ (Vĩnh Tân). (11/11/2015 3:34 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của hộ ông Nguyễn Văn Thuận (Thiện Tân) và bà Đoàn Thị Lý (Vĩnh Tân). (11/11/2015 3:27 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của bà Lê Thị Thanh Cúc (Bình Hòa). (11/11/2015 3:22 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của bà Trịnh Kim Phượng (Vĩnh An). (11/11/2015 3:18 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của hộ Lê Văn Bên (Bình Hòa). (11/11/2015 3:16 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của ông Trần Hữu Đoài và bà Nguyễn Thị Kim (Vĩnh An). (11/11/2015 3:13 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của ông Võ Hậu và bà Trần Mỹ Thạnh (Vĩnh An). (11/11/2015 3:01 PM)
(VP)
1 - 20 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: