THÔNG BÁO CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ông Huỳnh Văn Bánh K 292786 (5/11/2017 3:17 PM)
Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch Cấp, phát trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (4/28/2017 8:57 AM)
Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Công khai KQ kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ - ngày 16/01/2017 - Thị trấn Vĩnh An (1/17/2017 1:28 PM)
Hộ ông Phạm Hồng Thanh - KP 8 (VP).
UBND thị trấn Vĩnh An thông báo công khai trường hợp không đủ đều kiện cấp GCNQSSĐ (bà Lê Thị Kim Thu, KP 6) và kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy CNQSDĐ (Bà Phạm Hồng Thanh, KP 8) (12/13/2016 10:18 AM)
VP.
Quyết định giao đất cho hộ ông Tô Xuân Nghĩa và bà Phạm Thị Gió để sử dụng vào mục đích đất ở tại khu TĐC khu phố 8, thị trấn Vĩnh An. (9/22/2016 2:52 PM)
(QĐ 4875/QĐ-UBND ngày 19/9/2016)-VP.
Danh sách các trường hợp đã được UBND huyện và Sở TNMT ký cấp (biến động) giấy CNQSDĐ (8-2016) (8/13/2016 8:41 AM)
(VP)
Danh sách các trường hợp đã được UBND huyện và Sở TNMT ký cấp đổi giấy CNQSDĐ (8-2016) (8/13/2016 8:39 AM)
(VP)
Danh sách các trường hợp đã được UBND huyện ký cấp (cấp mới) giấy CNQSDĐ (8-2016) (8/13/2016 8:38 AM)
(VP)
VP ĐKĐD tỉnh - CN Vĩnh Cửu thông báo phát trả Giấy CNQSDĐ trên địa bàn huyện (8-2016) (8/13/2016 8:35 AM)
(VP)
VP ĐKĐĐ tỉnh - CN Vĩnh Cửu thông báo các trường hợp đước cấp Giấy CNQSDĐ (8-2016) (8/13/2016 8:33 AM)
(VP)
Thông báo 32 thửa đất tại xã Vĩnh Tân không xác định được chủ sử dụng đất (8/12/2016 8:33 AM)
(VP)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp, phát trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (11/13/2015 10:59 AM)
file đính kèm
Quyết định hủy GCNQSDĐ của Nguyễn Hữu Kép (Vĩnh An), ông Nguyễn Hoàng Minh (Vĩnh Tân), bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Tân An), ông Phạm Văn Tuệ (Vĩnh Tân). (11/11/2015 3:34 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của hộ ông Nguyễn Văn Thuận (Thiện Tân) và bà Đoàn Thị Lý (Vĩnh Tân). (11/11/2015 3:27 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của bà Lê Thị Thanh Cúc (Bình Hòa). (11/11/2015 3:22 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của bà Trịnh Kim Phượng (Vĩnh An). (11/11/2015 3:18 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của hộ Lê Văn Bên (Bình Hòa). (11/11/2015 3:16 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của ông Trần Hữu Đoài và bà Nguyễn Thị Kim (Vĩnh An). (11/11/2015 3:13 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của ông Võ Hậu và bà Trần Mỹ Thạnh (Vĩnh An). (11/11/2015 3:01 PM)
(VP)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Trần Thị Tý (Vĩnh An). (11/11/2015 2:58 PM)
(VP)
1 - 20 Next
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: