Chi cục Thuế

 
Danh sách người nộp thuế công khai thông tin tháng 11/2017 (12/29/2017 11:40 AM)
Chi cục thuế
Danh sách người nộp thuế công khai thông tin tháng 10/2017 (11/27/2017 8:59 PM)
Danh sách người nộp thuế công khai
Danh sách người nộp thuế công khai thông tin tháng 9/2017 (10/16/2017 2:28 PM)
Chi cục thuế
Tổng Cục thuế triển khai việc thực hiện kiểm tra và trả thông báo 02 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử (10/16/2017 2:28 PM)
Chi cục thuế
Giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (9/26/2017 1:54 PM)
Chi cục thuế
Danh sách người nộp thuế công khai thông tin tháng 8/2017 (9/14/2017 3:39 PM)
Chi cục thuế
CỤC THUẾ ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ỦY NHIỆM THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH (9/14/2017 3:31 PM)
Thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các công tác quản lý thuế và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian làm thủ tục về thuế cho các cá nhân và hộ kinh doanh
CỤC THUẾ ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH (9/14/2017 3:29 PM)
Thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các công tác quản lý thuế và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian làm thủ tục về thuế cho các doanh nghiệp.
Thông tư hướng dẫn giao dịch điện từ trong lĩnh vực thuế (8/29/2017 9:08 AM)
Chi cục thuế
Quyết định và quy trình hoàn thuế điện tử (8/29/2017 9:08 AM)
Chi cục thuế
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: