Chi cục Thuế

 
Danh sách người nộp thuế công khai thông tin tháng 9/2017 (10/16/2017 2:28 PM)
Chi cục thuế
Tổng Cục thuế triển khai việc thực hiện kiểm tra và trả thông báo 02 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử (10/16/2017 2:28 PM)
Chi cục thuế
Giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (9/26/2017 1:54 PM)
Chi cục thuế
Danh sách người nộp thuế công khai thông tin tháng 8/2017 (9/14/2017 3:39 PM)
Chi cục thuế
CỤC THUẾ ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ỦY NHIỆM THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH (9/14/2017 3:31 PM)
Thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các công tác quản lý thuế và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian làm thủ tục về thuế cho các cá nhân và hộ kinh doanh
CỤC THUẾ ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH (9/14/2017 3:29 PM)
Thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các công tác quản lý thuế và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian làm thủ tục về thuế cho các doanh nghiệp.
Thông tư hướng dẫn giao dịch điện từ trong lĩnh vực thuế (8/29/2017 9:08 AM)
Chi cục thuế
Quyết định và quy trình hoàn thuế điện tử (8/29/2017 9:08 AM)
Chi cục thuế
Danh sách công khai thông tin tháng 7/2017 (8/29/2017 9:08 AM)
Chi cục thuế
Thực hiện Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (8/17/2017 2:31 PM)
Chi cục thuế
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: