Đi tìm đồng đội

 
Kế hoạch tổ chức Hội thảo về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (5/29/2017 2:25 PM)
Kế hoạch số 745/KH-BCĐ ngày 19/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2017 (2/28/2017 10:44 AM)
Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 12/01/2017 của Ban Chỉ đạo 1237 huyện Vĩnh Cửu
Tuyên truyền thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập Hài cốt liệt sĩ theo Quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ (8/2/2016 3:59 PM)
KH số 605/KH-BCĐ ngày 08/7/2016 của Ban chỉ đạo 24