Doanh nghiệp và Công dân
Chương trình dân hỏi - Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT trả lời (3/2/2017 4:06 PM)
VP.
Trả lời câu hỏi của ông Ông Tạ Huy Hoàng - Giám đốc Sở Xây dựng về công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị, vấn đề ngập nước trong đô thị… (1/17/2017 3:23 PM)
Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (Kỳ 4, ngày 01/01/2017)
Trả lời câu hỏi của Ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương trả lời về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính của Sở (12/21/2016 9:43 AM)
Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (Kỳ 3, ngày 04/12/2016)
Trả lời câu hỏi của Giám đổc Sờ Kế hoạch và Đầu tư tại chương trình Dân hỏi - Giám đốc sở trả lời (Kỳ 2 ngày 06/11/2016) (11/14/2016 9:41 AM)
Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (Kỳ 2, ngày 06/11/2016)
Trả lời câu hỏi của Giám đổc Sờ Tài nguyên - Môi trường tại chương trình Dân hỏi - Giám đốc sở trả lời (Kỳ 1 ngày 02/10/2016) (10/18/2016 9:53 AM)
Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở (Kỳ 1) được phát sóng trên Đài PTTH Đồng Nai ngày 02/10/2016 với sự tham gia trả lời của ông Lê Viết Hưng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: