DỰ ÁN ĐẦU TƯ - XDCB

 
Thông báo về việc công khai mục tiêu đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (4/25/2017 4:33 PM)
Thông báo số 646/TB-UBND ngày 20/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo về việc công khai mục tiêu đầu tư dự án, xây dựng nhà ở xã hội, khu vui chơi thiếu nhi và trường Mầm non - Mẫu giáo tại xã Thạnh Phú (4/25/2017 4:33 PM)
Thông báo số 647/TB-UBND ngày 20/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo về việc công khai mục tiêu đầu tư dự án xây dựng Trung tâm thương mại, siêu thị theo quy hoạch tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (4/25/2017 4:33 PM)
Thông báo số 607/TB-UBND ngày 11/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Danh mục các dự án đầu tư cần thu hút trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (4/17/2017 9:26 AM)
Công văn số 46/KT-HT ngày 27/02/2017 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu
Danh mục dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư vào du lịch huyện Vĩnh Cửu (3/13/2017 3:02 PM)
UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông tin tình hình thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản (cập nhật quý III/2015) trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (8/11/2015 8:51 AM)
(Văn phòng - Phòng TCKH)
Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng năm 2014; đăng ký kế hoạch năm 2015 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện giao trực tiếp. (11/20/2014 1:43 PM)
(Số 974/BC-UBND ngày 10/11/2014)
Hướng dẫn về thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (11/8/2014 11:08 AM)
(Số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014)
Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất đối các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. (11/8/2014 11:05 AM)
(Số 80/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013)
Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh. (11/8/2014 11:02 AM)
(Số 2688/QĐ-UBND ngày 29/8/2014)
Báo cáo các dự án do đơn vị khác làm chủ đầu tư giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu để thực hiện giám sát cộng đồng. (11/8/2014 10:53 AM)
(Số 600/TB-SKHĐT ngày 10/12/2013)
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 9 tháng năm 2014 nguồn vốn xã hội hóa trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (11/8/2014 10:49 AM)
(Số 177/BC-TCKH ngày 07/10/2014)
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: