Du lịch huyện Vĩnh Cửu

 
Kế hoạch thực hiện Đào tạo nghề phục vụ Đề án "phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" năm 2017 (5/11/2017 3:25 PM)
Kế hoạch số 681/KH-UBND ngày 03/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo kết luận của Đồng chí Phạm Minh Phước-Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án "Phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". (3/21/2017 3:07 PM)
Thông báo số 455/TB-UBND ngày 15/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (3/14/2017 9:48 AM)
Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Danh mục dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư vào du lịch huyện Vĩnh Cửu (3/13/2017 3:01 PM)
UBND huyện Vĩnh Cửu
Định hướng Không gian trung tâm đô thị du lịch và dịch vụ sinh thái (3/13/2017 2:54 PM)
Định hướng Không gian trung tâm đô thị du lịch và dịch vụ sinh thái
Định hướng Không gian điểm du lịch quốc gia Hồ Trị An - Mã Đà (3/13/2017 2:53 PM)
Định hướng Không gian điểm du lịch quốc gia Hồ Trị An - Mã Đà
Định hướng Không gian phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp (3/13/2017 2:53 PM)
Định hướng Không gian phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp
Định hướng các sản phẩm du lịch bổ trợ trên địa bàn huyện (3/13/2017 2:53 PM)
Định hướng các sản phẩm du lịch bổ trợ trên địa bàn huyện
Định hướng các sản phẩm chính cần ưu tiên phát triển trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (3/13/2017 2:46 PM)
Định hướng sản phẩm du lịch ưu tiên phát triển du lịch trên địa bàn gồm: Sản phẩm du lịch sinh thái rừng, sinh thái sông, sinh thái hồ
Đề án phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (3/13/2017 11:04 AM)
UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: