Du lịch huyện Vĩnh Cửu

 
Kế hoạch thực hiện Đào tạo nghề phục vụ Đề án "phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" năm 2017 (5/11/2017 3:25 PM)
Kế hoạch số 681/KH-UBND ngày 03/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo kết luận của Đồng chí Phạm Minh Phước-Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án "Phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". (3/21/2017 3:07 PM)
Thông báo số 455/TB-UBND ngày 15/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (3/14/2017 9:48 AM)
Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Danh mục dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư vào du lịch huyện Vĩnh Cửu (3/13/2017 3:01 PM)
UBND huyện Vĩnh Cửu
Định hướng Không gian trung tâm đô thị du lịch và dịch vụ sinh thái (3/13/2017 2:54 PM)
Định hướng Không gian trung tâm đô thị du lịch và dịch vụ sinh thái
Định hướng Không gian điểm du lịch quốc gia Hồ Trị An - Mã Đà (3/13/2017 2:53 PM)
Định hướng Không gian điểm du lịch quốc gia Hồ Trị An - Mã Đà
Định hướng Không gian phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp (3/13/2017 2:53 PM)
Định hướng Không gian phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp
Định hướng các sản phẩm du lịch bổ trợ trên địa bàn huyện (3/13/2017 2:53 PM)
Định hướng các sản phẩm du lịch bổ trợ trên địa bàn huyện
Định hướng các sản phẩm chính cần ưu tiên phát triển trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (3/13/2017 2:46 PM)
Định hướng sản phẩm du lịch ưu tiên phát triển du lịch trên địa bàn gồm: Sản phẩm du lịch sinh thái rừng, sinh thái sông, sinh thái hồ
Đề án phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (3/13/2017 11:04 AM)
UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: