HÀNH CHÍNH CÔNG
Lĩnh vực:
Từ khóa:
 

STTTiêu đềThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1. Thủ tục giải quyết tố cáo . (Mức 2) Cấp Huyện Thanh tra
2. Thủ tục hành chính tiếp công dân (Mức 2) Cấp huyện Thanh tra
3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. (Mức 2) Cấp huyện Thanh tra
4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai (Mức 2) Cấp huyện Thanh tra
5. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. (Mức 2) Cấp huyện Đất đai
6. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (Mức 2) Cấp huyện Đất đai
7. Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (quy định tại khoản 4, 5, Điều 5 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh. (Mức 2) Cấp huyện Quy hoạch - Xây dựng
8. Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (bao gồm đồ án điều chỉh quy hoạch xây dựng). (Mức 2) Cấp huyện Quy hoạch - Xây dựng
9. Thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (trừ nhiệm vụ của các dự án thuộc diện được cấp giấy phép quy hoạch). (Mức 2) Cấp huyện Quy hoạch - Xây dựng
10. Thủ tục cấp phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh. (Mức 2) Cấp huyện Quy hoạch - Xây dựng
11. Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng. (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
12. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
13. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ từ cấp III trở xuống. (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
14. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình theo tuyến. (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
15. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình không theo tuyến . (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
16. Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. (Mức 2) Cấp huyện Dân tộc
17. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. (Mức 2) Cấp huyện Quy chế tuyển sinh
18. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục của nhà trường, nhà trẻ. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
19. Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
20. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
21. Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
22. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục của trường tiểu học. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
23. Thủ tục giải thể trường tiểu học. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
24. Thủ tục sát nhập, chia tách trường tiểu học. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
25. Thủ tục cho phép thành lập trường tiểu học. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
12345678910...
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Thư điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu
Cải cách hành chính
Công báo Đồng Nai
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Lượt truy cập: