HÀNH CHÍNH CÔNG
Lĩnh vực:
Từ khóa:
 

STTTiêu đềThẩm quyền giải quyếtLĩnh vực
1. Thủ tục giải quyết tố cáo . (Mức 2) Cấp Huyện Thanh tra
2. Thủ tục hành chính tiếp công dân (Mức 2) Cấp huyện Thanh tra
3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. (Mức 2) Cấp huyện Thanh tra
4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai (Mức 2) Cấp huyện Thanh tra
5. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. (Mức 2) Cấp huyện Đất đai
6. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (Mức 2) Cấp huyện Đất đai
7. Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (quy định tại khoản 4, 5, Điều 5 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh. (Mức 2) Cấp huyện Quy hoạch - Xây dựng
8. Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (bao gồm đồ án điều chỉh quy hoạch xây dựng). (Mức 2) Cấp huyện Quy hoạch - Xây dựng
9. Thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (trừ nhiệm vụ của các dự án thuộc diện được cấp giấy phép quy hoạch). (Mức 2) Cấp huyện Quy hoạch - Xây dựng
10. Thủ tục cấp phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh. (Mức 2) Cấp huyện Quy hoạch - Xây dựng
11. Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng. (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
12. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
13. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ từ cấp III trở xuống. (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
14. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình theo tuyến. (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
15. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình không theo tuyến . (Mức 2) Cấp huyện Xây dựng
16. Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. (Mức 2) Cấp huyện Dân tộc
17. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. (Mức 2) Cấp huyện Quy chế tuyển sinh
18. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục của nhà trường, nhà trẻ. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
19. Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
20. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
21. Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
22. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục của trường tiểu học. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
23. Thủ tục giải thể trường tiểu học. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
24. Thủ tục sát nhập, chia tách trường tiểu học. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
25. Thủ tục cho phép thành lập trường tiểu học. (Mức 2) Cấp huyện Giáo dục - đào tạo
12345678910...