Học và làm theo gương Bác

 
Chương trình 7 phát hiện “Gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến” (11/21/2016 9:04 AM)
Trong thời gian qua, cùng với việc phát động xây dựng các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa như: xây dựng ấp, khu phố văn hóa; gia đình đình văn hóa, khu nhà trọ văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới…
Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Cửu năm 2016 (4/22/2016 2:09 PM)
Kế hoạch 189-LHLT/HĐ-BTG ngày 12/4/2016
Kế hoạch tổ chức hội thi kể chuyện gương sáng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 (4/12/2016 8:26 PM)
KH số 22-KH/HU ngày 17/3/2016
Vĩnh Cửu – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, nhiều mô hình, điển hình hình trong phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới” (1/26/2016 4:21 PM)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu luôn coi trọng việc xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào "Làm theo lời Bác".
KH tổ chức hội thi thuyết trình các mô hình và hội thi kể chuyện gương sáng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 (7/24/2015 2:25 PM)
file đính kèm
KH cuộc thi viết phát hiện gương "Người tốt, việc tốt" điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 (7/24/2015 2:25 PM)
file đính kèm
Hội Cựu Chiến binh xã Tân Bình “Học tập và làm theo Bác” (7/17/2015 2:49 PM)
Với bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, thời gian qua những Cựu chiến binh xã Tân Bình đã luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào ở địa phương. Đặc biệt, với uy tín và niềm tin trong nhân dân, lực lượng CCB đã có những đóng góp tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đưa Tân Bình trở thành 1 trong 3 xã NTM đầu tiên của huyện.
Người cao tuổi học tập và làm theo lời Bác (6/24/2015 10:43 AM)
Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người cao tuổi trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đã tạo được sức lan tỏa. Mỗi việc làm của các cụ không chỉ là gương sáng cho con cháu noi theo mà còn đóng góp một phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và phát triển của huyện.
Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" (1/14/2015 12:07 PM)
(Kế hoạch số 128-KH/HU ngày 29/12/2014)
Hội thi thuyết trình mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (11/6/2014 2:26 PM)
Trong 3 ngày 29,30 và 31/10/2014, tại Hội trường Huyện ủy đã diễn ra Hội thi thuyết trình mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đảng bộ xã Bình Hòa làm theo gương Bác (9/25/2014 2:36 PM)
Thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Hòa luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo để tạo động lực góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới.
Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/3/2014 9:00 AM)
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014), Kế hoạch số 279-KH/BTGTW, Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW
Tổ chức Hội thi thuyết trình các mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 (8/5/2014 9:45 AM)
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị, kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 30/8/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 07/7/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch số 106 -KH/HU về việc Hội thi thuyết trình các mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tổ chức cuộc thi viết phát hiện gương người tốt việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 (8/5/2014 9:45 AM)
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011; Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch 35-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn với việc học tập chuyên đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch số 107- KH/HU về việc tổ chức cuộc thi viết phát hiện gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
Kiểm tra tình hình thực hiện Quy định 101- QĐ/TW, Quy định 55- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng ủy các địa phương (6/3/2014 2:43 PM)
Trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28/5, Đoàn kiểm tra Huyện uy do đồng chí Liêng Thất Thuyết, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có các buổi làm việc với Đảng ủy 06 xã gồm Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi, Thạnh Phú, Thiện Tân và Tân An về tình hình thực hiện quy định số 55 của Ban Bí thư TW Đảng "về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên"
1 - 15 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: