Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:
TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 28/06/2017 15:22

​Chào anh chị! 

Tôi có mua 1 miếng đất năm 2014. Khi mua tôi chỉ có giấy tay và được nhận tờ biên nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, số 1386/VPĐK-QSDĐ ngày 21/8/2006 của ông Lê Quang Minh, địa chỉ ấp 2 - Vĩnh Tân - Vĩnh Cửu, tờ bản đồ 19, thửa đất số 61. Do không còn giấy tờ nào khác nên tôi không biết chính xác miếng đất này của tôi có diện tích bao nhiêu, loại đất gì, và làm thế nào để làm sổ đỏ. Xin cảm ơn!

TRẢ LỜI

​Chào chị!

Để biết thông tin cụ thể hơn, chị vui lòng liên hệ Văn phòng Đăng ký đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Vĩnh Cửu.

BBT​

CÂU HỎI
Ngày hỏi: 15/09/2016 08:54
Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Duy Phi, cư trú tại ấp 2 xã Thạnh Phú, hồ sơ đã gửi văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ông Hoàng văn Triển nhận) từ hơn 8 tháng nay đền khi nào (tháng nào, năm nào,...) thì mới được giải quyết. 
TRẢ LỜI

Chào ông!​

Ngày 16/9/2016, Ban biên tập Trang TTĐT huyện đã chuyển câu hỏi của ông Trần Văn Khoan đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Vĩnh Cửu để trả lời theo yêu cầu.

Ngày 23/9/2016, Ban biên tập Trang TTĐT huyện đã nhận được nội dung trả lời của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Vĩnh Cửu về câu hỏi của ông cụ thể như sau:

* Trên cơ sở yêu cầu của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện về việc trả lời câu hỏi của người dân trên Trang Thông tin Điện tử của huyện. Trong đó, có ông Trần Duy Phi ngụ tại ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cần biết thông tin về hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ.

Sau khi tổng hợp ý kiến và rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – chi nhánh Vĩnh Cửu (Chi nhánh VPĐK) có ý kiến như sau:

- Ngày 12/6/1995, ông Trần Duy Phi có đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất số 158, tờ BĐĐC số 11, diện tích 880m2, loại đất T + Q. Đơn đăng ký xin cấp giấy chứng nhận của ông đã được Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận xã Thạnh Phú ý kiến “cấp chính thức thửa 158, tờ 11”, ý kiến quyết định của UBND huyện “được cấp 880m2

- Ngày 6/9/1997, UBND huyện Vĩnh Cửu cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Trần Duy Phi số K 267439 đối với thửa đất số 158, tờ BĐĐC số 11, diện tích 880m2, loại đất T + Q (T=300m2).

- Ngày 23/10/2006, ông Trần Duy Phi và bà Bùi Thị Ngọc có 02 đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ:

+ Đơn xin cấp đổi giấy chứng QSDĐ thứ I:  đối với thửa đất số 226, diện tích 483m2, loại đất CLN, tờ bản đồ số 22 (thuộc 1 phần thửa đất số 158, tờ bản đồ số 11 (cũ). Đơn đăng ký cấp đổi của ông đã được Văn phòng Đăng ký QSDĐ thẩm tra ngày 28/12/2010, chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra trình UBND huyện ký giấy chứng nhận QSDĐ.

Ngày 31/12/2010, UBND huyện Vĩnh Cửu cấp giấy chứng nhận QSDĐ số BE 236283 đối với thửa đất số 226, tờ bản đồ số 22, diện tích 483m2, loại đất CLN cho ông Trần Duy Phi và bà Bùi Thị Ngọc.

+ Đơn xin cấp đổi giấy chứng QSDĐ thứ II: đối với thửa đất số 233, diện tích 265m2, loại đất ONT, tờ bản đồ số 22,  (thuộc 1 phần thửa đất số 158, tờ bản đồ số 11 (cũ), loại đất T + LN (T = 300m2). Hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận vì còn xác định lại phần diện tích đất ONT không đủ 300m2 theo giấy CNQSDĐ số K 267439 ngày 06/9/1997.

Ngày 18/8/2015, UBND huyện Vĩnh Cửu ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ với nội dung thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ số BE 236283 cấp ngày 31/10/2010 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp cho ông Trần Duy Phi và bà Bùi Thị Ngọc đối với thửa đất số 226, diện tích 483m2, tờ bản đồ số 22, xã Thạnh Phú. Lý do giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên cấp trái quy định của pháp luật.

Sau đó, ông Trần Duy Phi có đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất số 226; 233, tờ BĐĐC số 22, xã Thạnh Phú. Do hồ sơ còn thiếu biên bản kiểm tra hiện trạng theo Văn bản số 4518/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/12/2014 về việc xử lý các trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận mà có tăng, giảm diện tích thửa đất sau khi đi đạc, lập BĐĐC. Ngày 16/9/2016, ông Trần Duy Phi có bổ sung biên bản kiểm tra hiện trạng, hồ sơ Chi nhánh VPĐK thẩm tra và chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai in giấy chứng nhận để ký giấy chứng nhận.

BBT

CÂU HỎI
Ngày hỏi: 16/12/2015 11:22

​Tôi làm hồ sơ cho tặng QSDĐ tại Văn phòng đăng ký QSDĐ(thuộc Sở ta nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai) từ ngày 04/08/2006,biên nhận hồ sơ số 1263/VPĐK-QSDĐ, đến nay đã quá lâu chưa nhận được giấy chứng nhận.

VPĐK-QSDĐ huyện Vĩnh Cửu trã lời do trục trặc về 02 tờ bản đồ 1996 và 2004.

Do thời gian đã quá lâu(hơn 09 năm), nay tôi phải liên hệ cơ quan nào để được giải quyết.

Trân trọng.

TRẢ LỜI

​Chào anh!

Trường hợp của anh xin liên hệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Vĩnh Cửu để giải quyết.

BBT​

CÂU HỎI
Ngày hỏi: 15/04/2015 23:03

​- Khiếu nại lần 1:

- Căn cứ các Quyết định thu hồi giấy CN/QSDĐ số 2302, 2304 và 2305 của UBND Huyện Vĩnh Cửu ngày 12/3/2013 để chỉnh lý hồ sơ địa chính; Thông báo v/v chưa thu hồi giấy CN/QSDĐ của bà Trần thị Ngọt và Trần thị Tư số: 37/TB-TNMT ngày 29/7/2013 và Phiếu hướng dẫn số 914/UBND-NC. Huyện Vĩnh Cửu ngày 13/6/2014.

- Tôi đã lập sẳn Bản phân chia tài sản thừa kế và gia đình tiến hành đo đạc thực tế lại thửa 208 cũ xã Thạnh Phú do mẹ tôi đứng tên chia lại ranh đất cho 3 chị em theo quy định pháp luật mẹ chết không để lại di chúc, để xin đăng ký đo đạc ở Phòng Đăng ký Huyện và trên cơ sở đó về địa phương công chứng  Bản phân chia tài sản thừa kế, lập lại hồ sơ địa chính xin cấp lại giấy CN/QSDĐ mới; đồng thời UBND xã Thạnh Phú đã đứng ra hòa giải 2 lần không thành.

- Vậy tôi có phải làm đơn khiếu nại lần 2, gởi UBND Huyện Vĩnh Cửu để xin đăng ký chỉnh lý hồ sơ địa chính để cấp giấy CN/QSDĐ mới trước có được không? 

 Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

* Luật đất đai năm 2003.

* Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều luật đất đai.

* Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về giấy CN/QSDĐ, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

* Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ địa chính ./. 

TRẢ LỜI

​Chào bà! 

Đối với câu hỏi của bà, Phòng Tài nguyên - Môi trường có câu trả lời như sau:

Ngày 03/12/2013 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận của bà Trần Thị Ngọt và Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận của bà Trần Thị Tư và Trần Thị Út. Lý do: Nguồn gốc đất nhận thừa kế quyền sử dụng đất của mẹ là bà Huỳnh Thị Bảnh nhưng trong quá trình phân chia di sản thừa kế và đăng ký cấp Giấy chứng nhận của bà Trần Thị Ngọc, bà Trần Thị Tư, bà Trần Thị Út không thực hiện đúng quy định (02 bản ohân chia di sản thừa kế được UBND xã ký xác nhận cùng ngày nhưng khác nhau về nội dung).

Do đó, trường hợp bà Trần Thị Ngọc, bà Trần Thị Tư, bà Trần Thị Út muốn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận thì phải làm thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật và kê khai đăng ký cấp giấy theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc cấp huyện theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp không thoả thuận được văn bản phân chia di sản thừa kế, đề nghị bà Trần Thị Tư liên hệ với Toà án để được hướng dẫn theo quy định vì trường hợp phát sinh tranh chấp đi sản thừa kế thì thẩm quyền giải quyết thuộc Toà án.

 

BBT 

THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: