Hội đồng nhân dân

 
Kế hoạch giám sát việc đầu tư dự án mương thoát nước ĐT 768 (10/5/2017 12:03 PM)
(159B/KH-HĐND ngày 02/10/2017)-VP.
Quyết định và Kế hoạch giám sát KQ thực hiện chương trình 4 giảm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2017. (9/26/2017 11:12 AM)
(19/QĐ-HĐND, 151/KH-HĐND)-VP.
Quyết định và Kế hoạch giám sát tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp nông nghiệp hỗ trợ các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cáo từ năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (9/20/2017 2:43 PM)
(18/QĐ-HĐND, 145/KH-HĐND)-VP.
Thông báo kết luận giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Thạnh Phú và xã Thiện Tân. (9/20/2017 2:41 PM)
(148/TB-HĐND ngày 19/9/2017)-VP.
Thông báo tổ chức làm việc tại địa bàn ứng cử của Tổ Đại biểu số 7 HĐND huyện Vĩnh Cửu. (9/20/2017 2:40 PM)
(VP).
Kế hoạch và Quyết định giám sát hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện (9/19/2017 2:05 PM)
(KH 136/KH-HĐND, Q|Đ số 16/QĐ-HĐND)-VP.
Kết luận cuộc họp giao ban thường kỳ của TT.HĐND huyện tháng 8/2017 (8/10/2017 2:32 PM)
(129/TB-HĐND)-VP
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các Ban HD9ND huyện 6 tháng cuối năm (8/10/2017 2:30 PM)
(93A/TB-HĐND)-VP
Thông báo kết luận giám sát kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất chậm, không triển khai trên địa bàn huyện. (8/10/2017 2:28 PM)
(128/HĐND)-VP
Quyết định thành lập đoàn giám sát theo kế hoạch số 120/KH-HĐND (8/8/2017 10:04 AM)
(126/QĐ-HĐND)-VP.
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: