Hội đồng nhân dân

 
Thông báo kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện theo TB số 107/TB-HĐND ngày 26/9/2016 của HĐNd về công tác đảm bảo trật tự ATGT. (6/19/2017 11:03 AM)
(80/TB-HĐND ngày 15/6/2017)
Thông báo kết quả Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện. (6/19/2017 11:01 AM)
(81/TB-HĐND ngày 15/6/2017)
Thông báo kết quả giám sát thực hiện công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (6/19/2017 10:59 AM)
(79/TB-HĐND ngày 15/6/2017)
Báo cáo giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2017. (6/19/2017 10:57 AM)
(77/TB-HĐND ngày 12/6/2017)
Thông báo dời Hội nghị giao ban KTXH HĐND huyện (5/26/2017 3:25 PM)
(Cv 67/HĐND ngày 25/5/2017)-VP.
Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất chậm, không triển khai trên địa bàn huyện (5/15/2017 11:59 AM)
(54/KH-HĐND)
Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa Ban KTXH HĐND huyện và xã, thị trấn. (5/4/2017 11:07 AM)
(60/KH-HĐND ngày 03/5/2017)
Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất chậm, không triển khai trên địa bàn huyện. (5/4/2017 11:06 AM)
(QĐ 15/QĐ-HĐND ngày 03/5/2017)-VP.
Thực hiện tái giám sát công tác xét xử án trên địa bàn huyện (4/28/2017 1:44 PM)
(57/HĐND ngày 27/4/2017
Thực hiện tái giám sát công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện (4/28/2017 1:43 PM)
(56/HĐND ngày 27/4/2017)-VP
1 - 10 Next