Chính Trị - Văn Hóa - Xã Hội
Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng
Cập nhật 5/19/2017 10:16 AM

 

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Cửu lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tối ngày 10/5/2017 Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Vĩnh Cửu đã  tổ chức buổi Liên hoan văn nghệ "Tuyên truyền ca khúc cách mạng" huyện Vĩnh Cửu 2017.
Buổi liên hoan nhằm mục đích tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện về ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 86 năm cống hiến và trưởng thành. Qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang của của các thế hệ cha anh đi trước đồng thời nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ mới.

Liên hoan cũng nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong của tổ chức Đoàn – Hội – Đội gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần động viên cán bộ, đoàn viên và học sinh tích cực học tập, lao động, cống hiến, giải trí sau những giờ lao động và tạo nên phong trào văn hóa văn nghệ rộng khắp trong các tầng lớp thanh niên. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện./.

                                                                   Gia Hà

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: