Chính Trị - Văn Hóa - Xã Hội
Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng
Cập nhật 5/19/2017 10:16 AM

 

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Cửu lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tối ngày 10/5/2017 Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Vĩnh Cửu đã  tổ chức buổi Liên hoan văn nghệ "Tuyên truyền ca khúc cách mạng" huyện Vĩnh Cửu 2017.
Buổi liên hoan nhằm mục đích tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện về ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 86 năm cống hiến và trưởng thành. Qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang của của các thế hệ cha anh đi trước đồng thời nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ mới.

Liên hoan cũng nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong của tổ chức Đoàn – Hội – Đội gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần động viên cán bộ, đoàn viên và học sinh tích cực học tập, lao động, cống hiến, giải trí sau những giờ lao động và tạo nên phong trào văn hóa văn nghệ rộng khắp trong các tầng lớp thanh niên. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện./.

                                                                   Gia Hà

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: