Chính Trị - Văn Hóa - Xã Hội
Hội nghị tổng kết BHYT học sinh- sinh viên năm học 2016 – 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
Cập nhật 9/13/2017 2:59 PM

Ngày 01/9/2017, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết BHYT học sinh sinh viên (BHYT HSSV) năm 2016 – 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ BHYT HSSV năm học 2017-2018. Đồng chí Phạm Minh Phước, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chỉ trì Hội nghị, cùng 104 đại biểu bao gồm lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng- ban- ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.


Đ/c Trần Ngọc Nam - Phó Giám đốc BHXH huyện báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, BHXH huyện đã báo cáo tổng kết, kết quả triển khai thực hiện BHYT HS-SV năm học 2016-2017, đánh giá những vướng mắc, hạn chế trong công tác BHYT HS-SV năm học 2016-2017; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và triển khai, hướng dẫn việc thu BHYT HSSV trong năm học 2017-2018. Trong năm học 2016-2017 trên địa bàn toàn huyện có tổng số 24.055 HSSV, số HSSV tham gia BHYT tại trường là 20.389 (tăng 2.095 HSSV so với năm học 2015-2016), số HSSV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác là 2.071. Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT năm học 2016-2017 đạt 93,37 %, tăng 6,7 % so với năm học 2015-2016.

 
Đ/c Phạm Minh Phước - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở các báo cáo tổng kết và các ý kiến tham gia Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Phước, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các nhà trường tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Luật BHYT, xây dựng kế hoạch thực hiện năm học 2017 – 2018 phải đạt 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT và đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.
Đối với BHXH huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về BHYT tới HSSV. Hướng dẫn nhà trường về hồ sơ, thủ tục tham gia BHYT đối với học sinh, sinh viên, hướng dẫn thu BHYT thuận tiện, in, bàn giao thẻ để nhà trường tham gia BHYT theo quy định.
BHXH huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo cơ sở KCB cải tiến thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu  KCB theo luật BHYT và tăng cường chỉ đạo nội dung chương trình hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Y tế trường học, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để lại nhà trường.
BHXH huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc cấp kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ kịp thời để thực hiện tốt công tác BHYT HSSV.


Đ/c Phạm Minh Phước - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy,

Phó Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen


Trong dịp này, để ghi nhận những kết quả trong công tác phát triển BHYT HSSV, BHXH tỉnh Đồng Nai có Quyết định khen thưởng đối với 16 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HSSV năm học 2016-2017.

 

Đ/c Nguyễn Văn Thành - Giám đốc BHXH huyện trao Giấy khen


CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Thông báo tăng lượng nước xả tràn điều tiết chứa thuỷ điện Trị An

Triển khai hộp thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm tại văn bản số 4597/UBND-NC ngày 17/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: