An Ninh - Quốc Phòng
Ra mắt Trung đội tự vệ doanh nghiệp
Cập nhật 11/2/2017 3:38 PM

 
 
Sáng 24/10/2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công ty TNHH Pantra Techseal Vina tại Khu công nghiệp Thạnh Phú đã tổ chức Lễ ra mắt Trung đội tự vệ.

Hiện tại, Trung đội được thành lập gồm 21 chiến sỹ và hoạt động trên tinh thần vừa sản xuất vừa tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ địa phương, bảo vệ thành quả sản xuất kinh doanh của công ty- xí nghiệp, bảo vệ tính mạng- tài sản của công nhân và người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn. Ngoài ra, Trung đội còn phối hợp với các đơn vị quân đội, công an và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của Trung đội Tự vệ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy Quân sự huyện và sự điều hành, quản lý của Ban Giám đốc công ty./.

Gia Hà.


CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: