Chính Trị - Văn Hóa - Xã Hội
Đại hội Hội Khuyến học huyện Vĩnh Cửu
Cập nhật 12/31/2017 11:17 AM

 
 
Ngày 28/12/2017, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức Đại hội Đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự có ông Phạm Minh Phước, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Khuyến học huyện và các Hội khuyến học cơ sở đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả nhiều phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học địa bàn huyện. Đầu nhiệm kỳ toàn huyện có 6.209 hội viên, đến cuối nhiệm kỳ đã 15.449 hội viên ( tăng gần  2,5 lần),  đạt tỉ lệ 11,5% trên tổng số dân của huyện, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra, trong đó có 1.515 hội viên là đảng viên đạt 39,35 % trên tổng số đảng viên toàn huyện; một số Hội cơ sở có tỷ lệ hội viên tăng cao là:  Hiếu Liêm đạt 18,71%, Vĩnh Tân 14,13%, Trị An 13,14% và Tân Bình 12,38%. Trong hơn 5 năm, toàn huyện đã huy động được hơn 26 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với nhiệm kỳ trước, bình quân đạt 33.535 đồng/người (vượt chỉ tiêu của Hội Khuyến học tỉnh giao). Trong đó Hội Khuyến học huyện huy động hơn 1tỷ đồng; các hội cơ sở vận động 25 tỷ đồng. Bên cạnh việc vận động xây dựng quỹ khuyến học các cấp hội còn phát động mạnh mẽ phong trào nuôi heo đất khuyến học để xây dựng quỹ khuyến học gia đình, quỹ khuyến học của các cơ quan, đơn vị. Trong 5 năm toàn huyện đã nuôi được hơn 5 ngàn con heo đất với tổng số tiền thu được là 1.661,940 triệu đồng. Số thầy cô giáo và học sinh, sinh viên được tuyên dương khen thưởng tăng lên mạnh mẽ. Toàn huyện có: 4.289 lượt thầy cô giáo và 48.972 học sinh được khen thưởng, với tổng kinh phí 6.027,102 triệu đồng. Tăng gấp 3,5 lần về số lượng và hơn 3 lần về kinh phí so với nhiệm kỳ trước. 05 năm qua toàn huyện đã tổ chức trao học bổng cho 845 sinh viên với tổng kinh phí 1.019,670 triệu đồng  và 11.329 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 6.346,808 triệu đồng.Trong đó: Hội khuyến học huyện đã cấp học bổng “Tiếp sức sinh viên” từ năm 2012-2016 cho 248 sinh viên kinh phí 436,000 triệu đồng,  404 học sinh với  kinh phí 344,900 triệu đồng. Từ năm 2016 Hội khuyến học huyện được Tỉnh Hội phân cấp cho huyện trao học bổng học sinh khuyết tật bậc tiểu học, huyện đã trao 21 em với kinh phí 63 triệu đồng. Đối với Hội Khuyến học cơ sở: đã cấp học bổng cho 597  sinh viên, 10.925 học sinh; Tổng kinh phí 6.480,240 triệu đồng.Trong phương hướng, nhiệm vụ của Hội khuyến học khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội tiếp tục củng cố Hội vững mạnh làm nòng cốt liên kết phối hợp các lực lượng xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài.;Tham gia công tác xây dựng xã hội học tập, vận động kinh phí, cấp học bổng đỡ đầu cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện thành công Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu đề ra.

Đại hội đã bầu BCH gồm 31 người, bầu Ban thường vụ 7 người, ông Trần Văn Khâu, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2017- 2022./.

Quang Huy 

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: