Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)
Nhiệt liệt chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2019)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2019

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, N​hà nước về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; ngày 22/3/2019, UBND huyện Vĩnh Cửu đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội huyện Vĩnh Cửu về việc triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 với nhiều nội dung như: Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vân động nhân dân tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,...về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo ANTT; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác toàn dân bảo vệ ANTQ trong các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; Tổ chức “Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019 gắn với các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2019).

Năm 2019, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức mới. Các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng rõ nét và nghiêm trọng hơn, vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, để xây dựng, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. UBND huyện đã đề ra một số giải pháp cụ thể để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đó là:

Một là:Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trạt tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa ngày càng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng vùng, từng khu vực, từng địa bàn cụ thể gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương như: Phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”“Giảm nghèo”.v.v...

Hai là: Xây dựng lực lượng chuyên trách phong trào và lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS, lực lượng nòng cốt của các Tổ chức chính trị - xã hội phục vụ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Trong đó, tập trung phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Ba là: Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trong công tác xây dựng phong trào và giữ gìn ANTT. Đồng thời, tổ chức cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh, trật tự. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an và Quân sự về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Bốn là: Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhằm đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Xây dựng cho được các hương ước, quy ước làng xóm, dòng họ đảm bảo về an ninh, trật tự và công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế đường biên.

Năm là: Tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, trường học an toàn về ANTT, kết hợp xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc.

                                                                                  Đinh Xuân Hiến
Hiến máu tình nguyện - tác giả Nguyễn Thiện Bách - Đài truyền thanh huyện
Uống nước nhớ nguồn
Thử bắn nỏ
Giã gạo làm bánh dày
BIỂU DIỄN CỒNG CHIÊNG
Biểu diễn cồng chiêng tại Nhà dài Chơ ro - Kiều Tân
Đồng bào dân tộc Chơ ro biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội SAYANGVA
Hồn nhà Rông
Ngày về
Xem thêm

Đang cập nhật bài hát.

Liên kết Website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Minh Phước - PCT UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3961474; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​