Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)
Nhiệt liệt chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2019)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Mã Đà tổ chức cụ thể hóa Chỉ thị số 27-CT/TW

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy v/v “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, l​ãng phí, tiêu cực”; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mã Đà tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 27-CT/TW và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện sau:

1. Các cấp ủy Chi bộ, chính quyền, UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội xã, các ngành, các đơn vị nghiên cứu và tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu trong phạm vị thuộc thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện những biện pháp bảo vệ người tố cáo; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trù dập, trả thù người tố cáo, bao che người bị tố cáo; Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, tham mưu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo.

Chỉ đạo xem xét, làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

Các cấp ủy Chi bộ, chính quyền, UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội xã, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. UBND xã chỉ đạo các ngành, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW; đề ra các giải pháp lãnh đạo các ngành, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo.

Thực hiện tốt các quy định về khen thưởng người tố cáo; hình thức, nội dung, cách thức khen thưởng đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm tạo động lực khuyến khích người tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đồng thời, không để lộ, lọt thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo.

Chỉ đạo cán bộ Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ, bảo vệ người tố cáo; phê phán công khai những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thanh tra nhân dân đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các đơn vị, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân…; phát hiện, làm rõ và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

4. Chi bộ Công an xã phối hợp tốt với các ngành, các đơn vị, các ấp thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật.

5. Hội đồng nhân dân xã tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo, người phát hiện, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6. Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vao trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh chốntg tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, chính quyền và các đơn vị, bộ phận chức năng trong việc bảo vệ người tố cáo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đối với công tác này.

7. UB.MTTQ và các đoàn thể CT-XH xã tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập hoặc chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định./.

       VĂN DUẤN

Hiến máu tình nguyện - tác giả Nguyễn Thiện Bách - Đài truyền thanh huyện
Uống nước nhớ nguồn
Thử bắn nỏ
Giã gạo làm bánh dày
BIỂU DIỄN CỒNG CHIÊNG
Biểu diễn cồng chiêng tại Nhà dài Chơ ro - Kiều Tân
Đồng bào dân tộc Chơ ro biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội SAYANGVA
Hồn nhà Rông
Ngày về
Xem thêm

Đang cập nhật bài hát.

Liên kết Website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Minh Phước - PCT UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3961474; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​