Thứ 6 - 26/02/2016
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích khi thực hiện thủ tục hành chính
Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Công tác Dân vận: Tạo đồng thuận để phát triển

Công tác dân vận là một mặt công tác cơ bản của Đảng, nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.

Chú trọng triển khai công tác Dân vận

Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, công tác Dân vận luôn được Huyện ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của huyện Vĩnh Cửu quan tâm, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung công tác Dân vận đề ra có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tình hình địa bàn; tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

22.10.20-bai chu minh.jpg
Người dân tham gia làm đường theo hình thức xã hội hóa ở xã Mã Đà

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác Dân vận gắn với triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;…trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân với các hình thức phong phú, đa dạng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình công tác Dân vận toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt sâu nội dung Chương trình gắn với tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều xây dựng Chương trình công tác dân vận, cuối năm có tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. Đối với cấp ủy cơ sở, 100% chi, đảng bộ trực thuộc huyện có xây dựng chương trình hành động hoặc Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác dân vận.


22.10.20-bai chu mình.jpg
Quân - Dân cùng làm công tác Dân vận

​Giai đoạn 2015- 2020, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ huyện, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển thuận lợi, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Đảng bộ huyện hàng năm đề ra; đặc biệt là đã tập trung huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (đến nay, toàn huyện có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 06/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, xã Bình Lợi đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Đồng Nai). Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đã tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tình hình An ninh chính trị- Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Để đạt được những thành quả này, có thể khẳng định công tác Dân vận ở huyện đã có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước nói chung; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến với cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo ra sự nắm bắt và đồng thuận cao trong việc triển khai, thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị 30, ngày 14/2/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Thông tri số 30 nhằm cụ thể hóa việc thực hiện trên địa bàn huyện. Qua đó, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các giai cấp, tầng lớp nhân dân phát động sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xem đây là phương thức đột phá trong công tác vận động nhân dân trên địa bàn huyện nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...Qua đó, đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất, công trình xây dựng, hoa màu, đóng góp hàng ngàn công lao động, hàng tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa làm mới gần 100 km đường giao thông nông thôn, nạo vét gần 10.000m kênh mương nội đồng; lắp đặt hàng trăm hệ thống đèn chiếu sáng ở các tuyến đường ấp, khu phố;…

            Lan tỏa nhiều mô hình Dân vận khéo

Từ việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong những năm qua, trên địa bàn huyện đã nổi lên nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả ở địa phương, đơn vị, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội, góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện những năm qua.

Xã Vĩnh Tân đang triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao với quyết tâm được xét công nhận vào cuối năm nay. Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác Dân vận ở địa phương được chú trọng, tạo được niềm tin và sự đồng thuận từ người dân. Qua đó, nhiều công trình, dự án XDNTM trên địa bàn xã đã được chính quyền cũng như người dân tích cực thực hiện, đã làm thay đổi nhanh bộ mặt xã nhà. Mô hình dân vận của tập thể nhân dân tổ 17, ấp 6, xã Vĩnh Tân là 1 ví dụ.

Tuyến đường này trước đây "nắng bụi, mưa lầy" thì hôm nay, người dân hân hoan trong niềm vui được chính quyền địa phương chọn làm mô hình điển hình của xã. Dọc hai bên đường được trồng cây xanh và hoa, nhà cửa, đường phố khang trang sạch đẹp hẳn lên.

Để vận động được người dân đồng lòng, chung sức xây dựng tuyến đường, đòi hỏi người làm công tác dân vận phải khéo, phải đồng hành cùng dân, không chỉ nói mà cùng làm thực tế với người dân. Ông Lê Văn Giử - Tổ trưởng tổ 17, ấp 6, xã Vĩnh Tân cho hay:"Trước khi dự án làm thì tôi triển khai cho dân, để lấy đồng thuận từ người dân. Khi người dân đồng thuận rồi thì mình đưa ra định hướng để làm, để khi người dân bước chân vào làm thì người ta không có bỡ ngờ mà lại nhiệt tình với mình".

Trong quá trình triển khai thực hiện, để có được con đường bảo đảm đúng quy cách, kích thước theo quy định thì không ít cá nhân, hộ gia đình đã đồng thuận hiến đất, chặt bỏ nhiều cây cối có giá trị không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình công cộng mà còn thể hiện ý thức tham gia của nhân dân. Được sự vận động của chính quyền địa phương, một số hộ dân trong Tổ đã tình nguyện hiến đất để mở rộng mặt đường.

Người có công góp công, người có của góp của, ai nấy đều đồng lòng, hân hoan quyết tâm xây dựng tuyến đường mơ ước bấy lâu nay. Từ kinh phí vận động được là 395 triệu đồng, gần 100 ngày công lao động và nguồn kinh phí hỗ trợ từ phía nhà nước, tuyến đường tổ 17, ấp 6 đã hoàn thành với chiều dài 720m, lắp 3 camera an ninh, 1 cổng chào, rất nhiều hoa và cây cảnh được trồng dọc theo hai bên đường. Ngoài ra, để hoa và cây cảnh trên tuyến đường phát triển tốt người dân đã tự nguyện làm các đường ống tưới nước tự động, hằng ngày chăm sóc, nhổ cỏ. Anh Nguyễn Huy Vũ - một trong những hộ dân tình nguyện hiến đất bày tỏ:"Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đã đưa ra chương trình bê tông hóa nông thôn cùng với sự vận động của ban ấp và tổ thì gia đình tôi cũng có hiến 50m2 đất để làm đường và trồng hoa. Trong thời gian thi công, đường hoa, đèn đường, bản thân tôi cũng ủng hộ 20 ngày công và 1.5tr để công trình được tốt đẹp hơn". Hay như Ông Nguyễn Văn Quyền - người dân ở đây cho biết thêm: "Trong quá trình làm đường này thì gia đình tôi cũng đóng góp cùng với nhân dân trong tổ 17. Gia đình hỗ trợ giàn tưới được gần 20 béc. Buổi sáng bà con ở các xóm khác đến tập thể dục rất là đông vui. Có con đường bê tông này, nhà nước hỗ trợ như thế này thì bà con chúng tôi rất là vui mừng".

Ấp 2- xã Mã Đà có hơn 240 hộ dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, còn lại làm thuê làm mướn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hệ thống hạ tầng của ấp còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của người dân. Đứng trước nhiều khó khăn của người dân trong ấp, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp 2, ông Trần Hữu Nghĩa đã trăn trở và vận động, thuyết phục nhân dân trong ấp đóng góp công sức xây dựng đường sá, các thiết chế văn hóa ngày càng được khang trang. Cùng với đó còn vận động sách vở, học bổng để khuyến khích các em chăm ngoan học giỏi, để các em có động lực đến lớp đến trường

Trong các năm qua, ông Nghĩa đã tích cực vận động để xây dựng vòm nhà văn hóa ấp 2 để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng, vận động hàng trăm phần quà, học bổng để tiếp sức cho các em được đến trường. Đặc biệt ở ấp 2 các tuyến đường còn nhỏ, nằm len lỏi trong rừng, người dân đi lại, vận chuyển nông sản khó khăn, hạn chế. Với quyết tâm tạo bộ mặt mới cho giao thông nông thôn Mã Đà để góp phần xây dựng NTM, ông Nghĩa đã vận động người dân ấp 2 hiến hàng ngàn m2 đất, hàng chục ngày công lao động và gần 2 tỷ đồng để xây dựng các trục đường Đồi 3 nối dài, đường liên tổ ấp 6,7 dài 1,2 Km, đường Suối Rộp... qua đó đã tạo ra bộ mặt mới cho giao thông nông thôn trên địa bàn ấp nói riêng và xã Mã Đà nói chung.

Với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, bản thân ông Nghĩa luôn nêu gương trách nhiệm, gương mẫu tích cực chủ động vận động, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng tham gia, chủ trì vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của, đất đai để xây dựng công trình phục vụ lợi ích cộng đồng. Ông Trần Đức Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Mã Đà chia sẻ:" Ấp 2 có đến 5 cụm dân cư, ở rải rác cách nhau từ 5 đến 7 km. Do đó công tác vận động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với vai trò của mình, đồng chí Nghĩa đã làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành và các Tổ trưởng tổ nhân dân để ận động. Đối với những hộ "mạnh thường quân", Đồng chí Nghĩa thành lập 1 Tổ riêng để trực tiếp đi vận động các hộ này".

Hay như ở ấp Cây Xoài, xã Tân An, người dân ở đây yêu mến và tín nhiệm bà Lê Thị Hồng - một người vô cùng tích cực và khéo léo trong công tác dân vận, nhiệt tình đóng góp cho quê hương.

Bà Hồng thường xuyên tổ chức họp tổ nhân dân, gặp gỡ, tuyên truyền vận động nhân dân trong ấp đồng thuận đóng góp kinh phí cùng với chính quyền địa phương thực hiện bê tông hóa các tuyến đường trong ấp có chiều dài hơn 10 km, kinh phí trên 800 triệu đồng; đóng góp làm hệ thống đèn chiếu sáng; trồng các loại cây, hoa kiểng, bảo vệ môi trường sạch đẹp, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Mới đây Bà cùng với Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các hộ dân hai bên đường tổ 7, đường đồi 3 tổ chức dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác thải, san gạt mặt bằng và trồng các loại hoa mười giờ, cỏ đậu, chuông vàng dọc hai bên tuyến đường ... Bà đã chủ động vận động những người dân thường xuyên xới cỏ, dặm những cây chết, ra quân quét dọn vệ sinh mỗi tháng 2 lần. Nhờ bàn tay chăm sóc, cắt tỉa của bà Hồng cùng với các thành viên của ấp, các hộ dân hai bên ven đường đến nay các loại hoa phát triển với đủ sắc màu. 

Với vai trò của mình, bà còn là người đi đầu trong các phong trào của địa phương, luôn tuyên truyền thấu tình đạt lý cho nhân dân những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước để rồi từ đó dân tin và làm theo. Đó là tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt...  Và với uy tín và tài dân vận khéo léo của mình, bà đã cùng các ban ngành đoàn thể hỏa giải nhiều vụ tranh giành đất đai, mâu thuẫn trong khu dân cư, mâu thuẫn vợ chồng. Bà Lê Thị Hồng tâm sự: "Có các tuyến đường để cho bà con đi lai, vận chuyển hàng hóa, học sinh đi học thuận tiện, dễ dàng. Mong muốn tạo ra đời sống của người dân ở đây no ấm, phát triển".

Công ty Changshin Việt Nam là doanh nghiệp100% vốn đầu tư nước ngoài với hơn 35.000 công nhân, trong đó có 84% lao động là nữ và 347 công nhân là người khuyết tật. Để thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở công ty Changshin đã tổ chức thực hiện nhiều mô hình, hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Thực hiện vai trò của mình, Công đoàn cơ sở công ty Changshin luôn làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo công ty nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm giúp cho công nhân được thụ hưởng các quyền lợi, được chăm lo vật chất lẫn tinh thần, từ đó an tâm lao động sản xuất.

Ngoài ra, hàng năm, Công đoàn Công ty đã vận động đoàn viên đóng góp xây dựng các đường giao thông nông thôn tại địa bàn các xã với số tiền hàng trăm triệu đồng; tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động cùng tham gia các phong trào ở địa phương nơi mình sinh sống, thực hiện xóm, ấp, khu phố xanh-sạch-sáng, có lối sống lành mạnh,…Đó còn là triển khai và tổ chức phát động thực hiện nhiều chương trình như: “Vòng tay nhân ái” giúp cho người lao động trong công ty có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 01 tỷ đồng; “Mái ấm công đoàn” xây dựng được 09 mái ấm tặng công nhân nghèo, khó khăn về nhà ở, trị giá mỗi căn là 50 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho công nhân nhà trọ để nắm tâm tư tình cảm, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống; Chăm lo cho công đoàn viên mỗi dịp lễ tết, trung thu...Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn vận động đoàn viên tham gia các hoạt động thiện nguyện chia sẻ đến các hoàn cảnh khó khăn như lũ lụt, hạn hán; Quyên góp ủng hộ khẩu trang và nước sát khuẩn cho công tác phòng chống dịch Covid 19; Tặng giếng nước nghĩa tình và hộ nghèo ở xã Mã Đà. Chia sẻ hiệu quả, chăm lo thiết thực đời sống người lao động,

Công đoàn cơ sở công ty Changshin đã khẳng định vai trò cầu nối giữa người lao động và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, người lao động an tâm công tác, cống hiến, sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đối với công tác Dân vận chính quyền, trước hết có thể nói về công tác cải cách thủ tục hành chính. Công tác này đã được tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, toàn diện: thủ tục hành chính được đơn giản, minh bạch, công khai, thời gian giải quyết hồ sơ rút ngắn, nhiều thủ tục không còn phù hợp được kịp thời điều chỉnh, bãi bỏ. Hiện nay, hơn 90% thủ tục hành chính cấp huyện và 100% thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các quy định, thủ tục hành chính được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được công khai minh bạch, thực hiện nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến thời hạn giải quyết theo quy định của bộ thủ tục hành chính, trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

Đó còn là việc phối hợp, triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chính sách đối với người có công, người nghèo, người khuyết tật và các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn;... Phong trào đền ơn đáp nghĩa được duy trì và phát huy, hàng năm, huyện đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được  trên 200 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ; thăm và tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; …Huyện đã xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo trong chăn nuôi như mô hình nuôi dê, nuôi gà thả vườn ở các xã Mã Đà, Phú Lý, thị trấn Vĩnh An,…; Hiện toàn huyện còn 314 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,69% so với tổng số hộ dân trên địa bàn, 392 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,86% so với hộ dân; 100% gia đình chính sách ở huyện có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của dân cư cùng địa bàn...

Kết quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã mang lại những hiệu quả kinh tế- xã hội thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; góp phần giải quyết những vấn đề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm như công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội;…

Ông Nguyễn Văn Hóa - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - CT Uỷ ban MTTQVN huyện cho biết: "Với vai trò trách nhiệm, chúng tôi thực hiện tham mưu cho Huyện ủy công tác Dân vận và thường xuyên được các cấp chính quyền phối hợp, tổ chức triển khai rộng rải trong cộng đồng dân cư. Công tác này được thể hiện qua Quy chế dân chủ ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên đeo bám, gắn với chính quyền địa phương công khai minh bạch những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để cộng đồng dân cư nắm, biết và tham gia góp ý".

Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác Dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn. Đây vừa là cơ sở, vừa là niềm tin để đưa huyện Vĩnh Cửu đạt được danh hiệu huyện NTM nâng cao vào cuối năm 2025.

Minh Tân
Hiến máu tình nguyện - tác giả Nguyễn Thiện Bách - Đài truyền thanh huyện
Uống nước nhớ nguồn
Thử bắn nỏ
Giã gạo làm bánh dày
BIỂU DIỄN CỒNG CHIÊNG
Biểu diễn cồng chiêng tại Nhà dài Chơ ro - Kiều Tân
Đồng bào dân tộc Chơ ro biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội SAYANGVA
Hồn nhà Rông
Ngày về
Xem thêm

Liên kết Website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Minh Phước - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​