NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

 
Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (7/20/2015 3:16 PM)
(756/KH-UBND ngày 13/7/2015)
Quyết định và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Cửu. (7/20/2015 3:14 PM)
(2591/QĐ-UBND ngày 13/7/2015)
Phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (11/13/2014 3:33 PM)
(Số 3509/QĐ-UBND ngày 03/11/2014)
Kế hoạch phát triển sử dụng máy nông nghiệp trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện (11/13/2014 3:26 PM)
(Số 983/KH-UBND ngày 13/11/2014)
Góp ý dự thảo các khung chính sách của ngân hàng thế giới (WB) (11/19/2014 8:00 AM)
Góp ý dự thảo các khung chính sách của ngân hàng thế giới (WB)
Phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An năm 2014 (12/24/2014 12:27 PM)
Ngày 30/9/2014 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2976/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy thủy điện Trị An năm 2014
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: