NÔNG THÔN MỚI - VĂN BẢN CHỈ ĐẠO HƯỚNG DẪN

 
Nông thôn mới kiểu mẫu: Phải là nông nghiệp sạch (9/26/2017 9:22 AM)
Song song với việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai cũng đang tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy vẫn trong giai đoạn đầu thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu nhưng Đồng Nai đã sớm xác định rõ sản xuất nông nghiệp sạch, chú trọng quan tâm đến môi trường nông thôn.
Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2016-2020 (8/28/2017 3:10 PM)
Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định ban hành về việc ban hành quy chế hoạt động của BCĐ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2016-2020 (8/28/2017 3:10 PM)
Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của BCĐ NN,ND,NT và XDNTM huyện Vĩnh Cửu
Thông báo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nôn thôn mới giai đoạn 2011-2017. nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2018-2020 của huyện Vĩnh Cửu (8/4/2017 11:16 AM)
Thông báo số 958A/TB-UBND ngày 17/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn 2 xã Mã Đà và Vĩnh Tân (6/6/2017 8:55 AM)
Ngày 01/6/2017, Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh do ông Huỳnh Thành Vinh, TUV, Giám đốc sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn cùng các Sở ngành của tỉnh đã thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn 2 xã Mã Đà và Vĩnh Tân.
Quyết định công nhận tiêu chí số 2 - Giao thông của xã Vĩnh Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/26/2017 5:25 PM)
Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lâm Văn Nghĩa - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp BCĐ thực hiện chương trình Quốc gia XDNTM huyện (5/25/2017 5:39 PM)
Thông báo số 09/TB-UBND ngày 169/5/2017 của Văn phòng ĐPXDNTM huyện Vĩnh Cửu
Quyết định công nhận tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất của xã Mã Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/25/2017 5:41 PM)
Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định về việc công nhận tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn của xã Mã Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/25/2017 5:41 PM)
Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định công nhận tiêu chí số 2 - Giao thông của xã Mã Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/25/2017 5:42 PM)
Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: