NÔNG THÔN MỚI - VĂN BẢN CHỈ ĐẠO HƯỚNG DẪN

 
Thông báo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nôn thôn mới giai đoạn 2011-2017. nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2018-2020 của huyện Vĩnh Cửu (8/4/2017 11:16 AM)
Thông báo số 958A/TB-UBND ngày 17/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn 2 xã Mã Đà và Vĩnh Tân (6/6/2017 8:55 AM)
Ngày 01/6/2017, Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh do ông Huỳnh Thành Vinh, TUV, Giám đốc sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn cùng các Sở ngành của tỉnh đã thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn 2 xã Mã Đà và Vĩnh Tân.
Quyết định công nhận tiêu chí số 2 - Giao thông của xã Vĩnh Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/26/2017 5:25 PM)
Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lâm Văn Nghĩa - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp BCĐ thực hiện chương trình Quốc gia XDNTM huyện (5/25/2017 5:39 PM)
Thông báo số 09/TB-UBND ngày 169/5/2017 của Văn phòng ĐPXDNTM huyện Vĩnh Cửu
Quyết định công nhận tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất của xã Mã Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/25/2017 5:41 PM)
Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định về việc công nhận tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn của xã Mã Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/25/2017 5:41 PM)
Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định công nhận tiêu chí số 2 - Giao thông của xã Mã Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/25/2017 5:42 PM)
Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định công nhận tiêu chí số 12 - Lao động có việc làm của xã Mã Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/24/2017 10:32 AM)
Quyết định 2119/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định công nhận tiêu chí số 11 - Hộ nghèo của xã Mã Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/24/2017 10:32 AM)
Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định công nhận tiêu chí số 19 - Quốc phòng và An ninh của xã Mã Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (5/22/2017 4:40 PM)
Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: