QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

 
Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Cửu (9/14/2017 3:29 PM)
Báo cáo số 1080/BC-UBND ngày 23/8/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (9/13/2017 2:50 PM)
Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Cửu (2/20/2017 8:36 AM)
Quyết định số 4671/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Cửu (10/17/2016 8:46 AM)
Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn số 3 và số 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (1/11/2016 4:55 PM)
(số 5717/QĐ/UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu)
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Điểm dân cư nông thôn số 6, địa điểm: xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (1/11/2016 4:54 PM)
(số 5716/QĐ-UBND ngảy 31/12/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu)
Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thiện Tân, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu của UBND tỉnh Đồng Nai. (10/24/2015 2:19 PM)
(3042/QĐ-UBND ngày 06/10/2015)
Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu (11/8/2014 11:44 AM)
(Số 2692/QĐ-UBND ngày 29/8/2014)
Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ của huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 (11/8/2014 11:35 AM)
()
Duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng đường ống cấp nước ấp Ông Hường - xã Thiện Tân công suất 650m3/ngày. (11/8/2014 11:28 AM)
(Số 3331/QĐ-UBND ngày 23/10/2014)
Phê duyệt dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Vĩnh AN - huyện Vĩnh Cửu nâng công suất từ 2000m3/ngày lên 4000m3/ngày (11/8/2014 11:25 AM)
(Số 1601/QĐ-UBND ngày 02/6/2014)
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đến năm 2025 (11/8/2014 10:04 AM)
(Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh)
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: