TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 
Kế hoạch phối hợp tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và phong trào trồng rừng của tỉnh năm 2017 (4/19/2017 9:55 AM)
Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện
Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các tuần lễ bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn huyện (4/19/2017 9:55 AM)
Kế hoạch 595/KH-UBND ngày 05/4/2017
Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (4/3/2017 9:40 AM)
Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND huyện
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (1/23/2017 4:12 PM)
(VP).
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Cửu (11/21/2016 9:57 AM)
Thông báo số 1371/TB-UBND ngày 15/11/2016
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế họch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Cửu (11/21/2016 9:57 AM)
Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (2/5/2016 9:25 AM)
(4278/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh)
Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (9/25/2015 3:10 PM)
(QĐ 2287/QĐ-UBND ngày 10/8/2015) - Văn phòng.
Quyết định phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (9/25/2015 3:07 PM)
(QĐ 4261/QĐ-UBND ngày 31/12/2014) - Văn phòng.
Quy định về giá cac loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019 (1/6/2015 11:12 AM)
(Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (11/28/2014 3:09 PM)
(Số 300/BC-PTNMT ngày 14/10/2014)
Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thạnh Phú (11/8/2014 10:07 AM)
(Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh)
Phê duyệt sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (11/8/2014 10:05 AM)
(Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh)
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Vĩnh Cửu. (11/8/2014 10:02 AM)
(Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: