THI ĐUA - KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

 
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Trần Anh Huy - Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu (6/20/2017 10:03 AM)
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học các lớp theo mô hình trường học mới ở các trường THCS huyện Vĩnh Cửu
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân (6/20/2017 10:04 AM)
Tăng cường phối hợp với các đoàn thể để phát triển kinh tế tập thể nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn xã
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Nguyễn Cao Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú (6/20/2017 10:05 AM)
Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tân (6/20/2017 10:05 AM)
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Tân
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Huỳnh Văn Tài - Trưởng Đài truyền thanh huyện huyện Vĩnh Cửu (6/20/2017 10:03 AM)
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Cửu năm 2016
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Hoàng Đức Quang - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu (6/20/2017 10:01 AM)
Một vài giải pháp chỉ đạo, quản lý nâng cao chất lượng Hội đồng bộ môn Bậc THCS cấp huyện
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Đặng Kim Tòng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu (6/20/2017 10:01 AM)
Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
Sáng kiến kinh nghiệm của bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy huyện Vĩnh Cửu (6/20/2017 10:00 AM)
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Cửu (6/20/2017 10:01 AM)
Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng phòng Nội Vụ huyện Vĩnh Cửu (6/20/2017 10:00 AM)
Kinh nghiệm trong công tác nâng cao hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu
Sáng kiến kinh nghiệm của bà Phạm Thị Trung-Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Cửu (6/20/2017 10:00 AM)
Các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng “ấp, khu phố văn hóa” trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh “ trên địa bàn huyện năm 2016
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Nguyễn Tấn Phước - Phó Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Cửu (6/20/2017 9:59 AM)
Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu
Sáng kiến kinh nghiệm của ông Phạm Minh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện (6/20/2017 9:59 AM)
Một số giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu
Hướng dẫn khen thưởng sơ kết 02 năm chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (5/11/2017 3:16 PM)
Văn bản số 1825/BCĐ ngày 08/5/2017 của BCĐ PC AIDS, TP & TNXH
Quyết định về việc củng cố, kiện toàn chia Cụm thi đua trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (4/19/2017 10:10 AM)
Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện
Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ khen thưởng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (3/18/2015 12:12 PM)
(số 290/HD-UBND ngày 12/3/2015)
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Vĩnh Cửu lần thứ V. (2/2/2015 9:02 AM)
(05/HD-TĐKT).
Kế hoạch phát động phòng trào thi đua yêu nước; Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2015; Chỉ thị chỉ đạo của Chủ tịch UBNd huyện. (2/2/2015 8:59 AM)
(63/KH-UBND, 64/KH-UBND, 01/CT-UBND)
Quy định về tiêu chí khen thưởng trong công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện. (1/14/2015 12:06 PM)
(Quyết định số 15/QD-UBND ngày 12/01/2015)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (11/8/2014 9:41 AM)
(Số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013)
1 - 20 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: