THÔNG BÁO THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

 
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho bà Nguyễn Thị Niềm (Thạnh Phú) (10/10/2017 4:03 PM)
(5653/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho bà Phùng Thị La (Bình Hòa) (10/10/2017 4:02 PM)
(5655/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Đắc Chiu (Phú Lý) (10/10/2017 4:01 PM)
(5656/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Võ Trường Sơn (Vĩnh An) (10/10/2017 3:59 PM)
(5670/QĐ-UBNd)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ tại xã Vĩnh Tân (tiếp theo) (10/10/2017 3:57 PM)
(Các hộ: ông Trương, bà Cúc, ông Sang, Trọng, Nên)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ tại xã Vĩnh Tân (10/10/2017 3:55 PM)
(Các hộ: ông Sách, Hào, Bảy, Đạo, bà Lan, Một, ông Mai, Tiền, Phong, Tại, bà Hường, ông Danh, Hòa, Sơn, Khẩn, )-VP.
Các Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng điểm dân cư số 6 tại xã Hiếu Liêm (lần 2) (10/10/2017 3:51 PM)
(QĐ 5744 đến 5784/QĐ-UBNd)-VP.
Các Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng điểm dân cư số 6 tại xã Hiếu Liêm (lần 1) (10/10/2017 3:50 PM)
(QĐ 5687 đến 5743/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án trường Mầm non Trị An (cơ sở 2) (10/2/2017 9:22 AM)
(QĐ 5650-5652/QĐ-UBND ngày 27/9/2017)-VP
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đường Ông Binh, đoạn qua các xã Bình Lợi, Tân Bình, Thạnh Phú. (10/2/2017 9:20 AM)
(QĐ 5472-5493/QĐ-UBND ngày 25/9/2017)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho bà Đinh Thị Nhàn (Vĩnh An) (9/25/2017 3:59 PM)
(5416/QĐ-UBND ngày 21/9/2017)-VP.
Quyết định hủy GNNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Chương (Thạnh Phú). (9/25/2017 3:45 PM)
(5415/QĐ-UBND ngày 21/9/2017).
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Bùi Văn O (Bình Lợi) (9/25/2017 3:39 PM)
(5414/QĐ-UBND ngày 21/9/2017)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Ngô Văn Tiền (Vĩnh Tân) (9/25/2017 3:38 PM)
(5413/QĐ-UBND ngày 21/9/2017)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Phí Văn Dương (Vĩnh Tân) (9/25/2017 3:36 PM)
(5412/QĐ-UBND ngày 21/9/2017)
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Nga (Trị An) (9/25/2017 3:35 PM)
(5411/QĐ-UBND ngày 21/9/2017)-VP.
Quyết định điều chỉnh QĐ số 3376/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu. (9/25/2017 3:33 PM)
(5419/QĐ-UBND ngày 21/9/2017)
QĐ về việc điều chỉnh QĐ số 3374/QĐ-UBNd ngày 09/9/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu (9/25/2017 3:31 PM)
(5418/QĐ-UBND ngày 21/9/2017)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho hộ bà Phạm Thị Cấp (Trị An) (9/25/2017 3:29 PM)
(5417/QĐ-UBND ngày 21/9/2017)-VP.
QĐ thu hồi QĐ số 3336, 3343/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của UBND huyện. (9/25/2017 3:28 PM)
(5420/QĐ-UBND ngày 21/9/2017)-VP.
1 - 20 Next
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: