THÔNG BÁO THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

 
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho ông Mai Văn Khoa (Bình Hòa). (8/3/2017 2:57 PM)
(3532/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GNNQSDĐ cấp cho ông Đàm Văn Minh và bà Lục Thị Ngàng (Vĩnh Tân). (8/3/2017 2:54 PM)
(3533/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Phan Trung Giang(Thạnh Phú) (8/3/2017 2:52 PM)
(3534/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho bà Trịnh Thị Lệ, ông Nguyễn Văn Lanh (Vĩnh An) (7/26/2017 3:44 PM)
(QĐ 3247)-VP.
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đường Ông Binh, đoạn qua các xã Bình Lợi, Tân Bình, Thạnh Phú. (7/6/2017 1:45 PM)
(QĐ số 2850-2872)-VP.
Quyết định điều chỉnh nội dung thu hồi đất tại QĐ 804/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 - Thực hiện dự án đường Ông Binh (6/30/2017 2:46 PM)
(QĐ 2668/QĐ-UBND ngày 28/6/2017)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của ông Nguyễn Lam Hồng, Lê Thị Đào (Tân Bình) (6/26/2017 9:37 AM)
(QĐ 2551, 2552)-VP
Quyết định hủy GCNQSDĐ của hộ Huỳnh Văn Phước (Trị An) (6/26/2017 9:34 AM)
(QĐ số 2550 ngày 20/6/2017)-VP.
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho hộ ông Nguyễn Thanh Hải (Bình Lợi) (6/26/2017 9:31 AM)
(QĐ 2589)-VP
QĐ Hủy GCNQSDĐ của ông Lê Văn Mạnh, thu hồi GCNQSDĐ của hộ Tân Viết Thiện, ông Phan Văn Quân, ông Nguyễn Văn Mãng (Vĩnh Tân) (6/26/2017 9:28 AM)
(QĐ 2549, 2553, 2554, 2558)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho bà Đoàn Thị Mến (Tân An) (6/26/2017 9:24 AM)
(QĐ 2548)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDD của ông Phan Ngọc Hiếu; ông Trần Quốc Thanh và bà Trần T. Ngọc Kim (Bình Lợi) (6/26/2017 9:22 AM)
(QĐ 2547, 2557)-VP.
QĐ hủy giấy CNQSDĐ của ông Lê Văn Hoa (Vĩnh An); Thu hồi giấy CNQSDĐ của ông Nguyễn Văn Thật và bà Nguyễn Thị Sinh (Vinh An) (6/26/2017 9:19 AM)
(QĐ 2546, 2556 ngày 20/6/2017)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trần Văn Vinh, Vũ Thị Ngát (Tân An) (6/22/2017 10:46 AM)
(QĐ 2102,2108)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Quý, Trần Thị Hải, Huỳnh Ngọc Hân, Lê Văn Bộn (Thạnh Phú) (6/22/2017 10:28 AM)
(QĐ 2097, 2109, 2098,2100,2101)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trần Văn Hoàng, hộ Nguyễn Thị Na (Trị An) (6/22/2017 10:24 AM)
(QĐ 2099, 2106)-VP.
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Đinh Văn Chương, Mìu Kim Xường, Phạm Văn Đây, Nguyễn Văn Tự, Tống Văn Lãm (Vĩnh Tân) (6/22/2017 10:19 AM)
(QĐ 2095, 2096,2107,2105,2104)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trần Văn Phẩm, bà Trần Thị Hồng (Vĩnh An) (6/22/2017 10:05 AM)
(QĐ 2444)-VP
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư XD công trình quốc phòng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (6/22/2017 9:10 AM)
(QĐ 2413 đến 2418 ngày 13/6/2017)
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Trung Nhất, ông Trần Văn Phẩm (TT Vĩnh An) (6/20/2017 5:15 PM)
Quyết định số 2443, 2444 ngày 13/6/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 20 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: