THÔNG BÁO THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

 
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trần Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Thu (Vĩnh An) (1/8/2018 8:54 AM)
(96/QĐ-UBND ngày 04/01/2018)-VP.
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư XD trụ sở làm việc của lực lượng công an tại xã Thạnh Phú. (1/2/2018 1:59 PM)
(7656-7664/QĐ-UBND ngày 29/12/2017)-VP/
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho bà Trần Thị Hải (Vĩnh Tân) (1/2/2018 10:03 AM)
(7767/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Ngô Công Khoát (Vĩnh Tân) (1/2/2018 10:02 AM)
(7674/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Đoàn Văn Chiến (Thiện Tân) (1/2/2018 9:54 AM)
(7539/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định điều chỉnh QĐ số 3319/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu. (1/2/2018 9:52 AM)
(7538/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Lê văn Phong (Vĩnh Tân) (1/2/2018 9:50 AM)
(7537/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Thắng, thửa 81 (Vĩnh Tân) (1/2/2018 9:48 AM)
(7536/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho bà Huỳnh Thị Đạng (Bình Hòa) (1/2/2018 9:46 AM)
(7535/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Tiền (Vĩnh Tân) (1/2/2018 9:45 AM)
(7520/QĐ-UBNd)-VP.
Quyết định điều chỉnh QĐ số 6159/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu. (1/2/2018 9:44 AM)
(7519/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Phan Văn Nô (Bình Lợi) (1/2/2018 9:42 AM)
(7518/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trương văn Thới, thửa 63 (Tân Bình) (1/2/2018 9:41 AM)
(7508/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Trương Văn Thới, thửa 319 (Tân Bình) (1/2/2018 9:40 AM)
(7507/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trương văn Thới (Tân Bình) (1/2/2018 9:37 AM)
(7506/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Thân Văn Khẩn (Vĩnh Tân) (1/2/2018 9:36 AM)
(7505/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho bà Nguyện Thị Hà (Vĩnh Tân) (1/2/2018 9:34 AM)
(7504/QĐ-UBND)-VP
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Vũ Quốc Hội (Vĩnh Tân) (1/2/2018 9:33 AM)
(7503/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Thắng (Vĩnh Tân) (1/2/2018 9:32 AM)
(7502/QĐ-UBND)-VP.
Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Bảy (Vĩnh Tân) (1/2/2018 9:31 AM)
(7501/QĐ-UBND)-VP.
1 - 20 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: