THÔNG BÁO THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

 
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của ông Nguyễn Lam Hồng, Lê Thị Đào (Tân Bình) (6/26/2017 9:37 AM)
(QĐ 2551, 2552)-VP
Quyết định hủy GCNQSDĐ của hộ Huỳnh Văn Phước (Trị An) (6/26/2017 9:34 AM)
(QĐ số 2550 ngày 20/6/2017)-VP.
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho hộ ông Nguyễn Thanh Hải (Bình Lợi) (6/26/2017 9:31 AM)
(QĐ 2589)-VP
QĐ Hủy GCNQSDĐ của ông Lê Văn Mạnh, thu hồi GCNQSDĐ của hộ Tân Viết Thiện, ông Phan Văn Quân, ông Nguyễn Văn Mãng (Vĩnh Tân) (6/26/2017 9:28 AM)
(QĐ 2549, 2553, 2554, 2558)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho bà Đoàn Thị Mến (Tân An) (6/26/2017 9:24 AM)
(QĐ 2548)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDD của ông Phan Ngọc Hiếu; ông Trần Quốc Thanh và bà Trần T. Ngọc Kim (Bình Lợi) (6/26/2017 9:22 AM)
(QĐ 2547, 2557)-VP.
QĐ hủy giấy CNQSDĐ của ông Lê Văn Hoa (Vĩnh An); Thu hồi giấy CNQSDĐ của ông Nguyễn Văn Thật và bà Nguyễn Thị Sinh (Vinh An) (6/26/2017 9:19 AM)
(QĐ 2546, 2556 ngày 20/6/2017)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Hoàng Xuân Dự (Phú Lý) (6/22/2017 10:47 AM)
(QĐ 2103)-VP.
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trần Văn Vinh, Vũ Thị Ngát (Tân An) (6/22/2017 10:46 AM)
(QĐ 2102,2108)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Quý, Trần Thị Hải, Huỳnh Ngọc Hân, Lê Văn Bộn (Thạnh Phú) (6/22/2017 10:28 AM)
(QĐ 2097, 2109, 2098,2100,2101)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trần Văn Hoàng, hộ Nguyễn Thị Na (Trị An) (6/22/2017 10:24 AM)
(QĐ 2099, 2106)-VP.
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Đinh Văn Chương, Mìu Kim Xường, Phạm Văn Đây, Nguyễn Văn Tự, Tống Văn Lãm (Vĩnh Tân) (6/22/2017 10:19 AM)
(QĐ 2095, 2096,2107,2105,2104)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trần Văn Phẩm, bà Trần Thị Hồng (Vĩnh An) (6/22/2017 10:05 AM)
(QĐ 2444)-VP
Quyết định điều chỉnh QĐ 1706/QĐ-UBNd ngày 04/5/2017 (6/22/2017 10:04 AM)
(QĐ 2442)
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Phan Văn Nô, bà Trịnh Hồng Hoa, Phạm Văn Đại (Bình Lợi) (6/22/2017 10:02 AM)
(QĐ 2445, 2438, 2421)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Vòong Màn Phí, Sềnh Sỳ Mùi (Vĩnh Tân) (6/22/2017 10:00 AM)
(QĐ 2426, 2425)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Chọn, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Chương, Vũ Viết Vinh, Nguyễn Thu Thủy (Thạnh Phú) (6/22/2017 9:43 AM)
(QĐ 2427, 2428, 2439, 2440, 2446, 2447)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Bùi Anh Tuấn (Phú Lý) (6/22/2017 9:40 AM)
(QĐ 2429)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Điệp, bà Lê Thị Hòa, ông Võ Văn Đấu, ông Phạm Văn Thọ, ông Trần Văn Hẳng, ông Liên Văn Chí, ông Võ Văn Năng, bà Võ Thị Lệ (Trị An) (6/22/2017 9:39 AM)
(QĐ số 2430 đến 2437)-VP
QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Phùng Văn Chệt (Bình Hòa) (6/22/2017 9:35 AM)
(QĐ 2441)-VP
1 - 20 Next