Tổng điều tra kinh tế

 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, huyện Vĩnh Cửu (4/19/2017 9:22 AM)
Quyết định số 5390/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Vĩnh Cửu (4/19/2017 9:13 AM)
Quyết định số 1004/BCĐ ngày 22/3/2017
Phân công thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện năm 2017 phụ trách địa bàn (4/19/2017 9:13 AM)
Công văn 1031/BCĐ- ngày 21/3/2017 của BCĐ tổng điều tra kinh tế năm 2017
Hội nghị tập huấn triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (4/17/2017 9:58 AM)
Ngày 05/4/2017, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức hội nghị triển khai nội dung cuộc tổng điều tra và tập huấn nghiệp vụ điều tra ghi phiếu cho các đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn xã, thị trấn.
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: