TỔNG HỢP - NỘI CHÍNH

 
Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (8/10/2017 8:42 AM)
Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Báo cáo tình hình phát triển KTXH-QPAN tháng 7 năm 2017 (7/19/2017 4:12 PM)
(955/BC-UBND ngày 14/7/2017)-VP.
Kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phú (7/6/2017 2:59 PM)
Kết luận số 92/KL-UBND ngày 04/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương, phụ cấp hàng tháng (5/26/2017 5:25 PM)
Công văn số 325/NV ngày 26/5/2017 của Phòng Nội vụ huyện
Kế hoạch triển khai mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã năm 2017 (5/25/2017 5:42 PM)
Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (5/22/2017 4:40 PM)
Văn bản số 744/CTHĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của UBND tỉnh (5/22/2017 4:40 PM)
Văn bản số 2090/UBND-TH ngày 19/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thực hiệm chương trình công tác tháng 5/2017 của Tỉnh ủy (5/17/2017 5:31 PM)
Công văn số 1936/UBND-TH ngày 12/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi (5/16/2017 11:18 AM)
Kết luận số 705/KL-UBND ngày 09/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Chương trình công tác quý 2/2017 (điều chỉnh bổ sung) (5/11/2017 3:25 PM)
Chương trình số 690/CTr-UBND ngày 04/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: