TỔNG HỢP - NỘI CHÍNH

 
Báo cáo tình hình phát triển KTXH-QPAN năm 2017 (đến tháng 11/2017) (12/7/2017 2:12 PM)
(1420/BC-UBND)-VP.
Báo cáo tóm tắt KTXHQPAN năm 2017; KH 2018 của huyện Vĩnh Cửu (11/9/2017 12:32 PM)
(1362/BC-UBND ngày 07/11/2017)-VP
Báo cáo kết quả thực hiện phát triển KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm 2017; phương hướng nhiệm vụ quý IV/2017 và kế hoạch năm 2018. (9/27/2017 10:42 AM)
(1117/BC-UBND)-VP.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế xã hội - Quốc phòng tháng 7/2017, chương trình công tác tháng 8/2017 (8/28/2017 3:09 PM)
Báo cáo số 955/BC-UBND ngày 14/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (8/10/2017 8:42 AM)
Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Báo cáo tình hình phát triển KTXH-QPAN tháng 7 năm 2017 (7/19/2017 4:12 PM)
(955/BC-UBND ngày 14/7/2017)-VP.
Kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phú (7/6/2017 2:59 PM)
Kết luận số 92/KL-UBND ngày 04/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương, phụ cấp hàng tháng (5/26/2017 5:25 PM)
Công văn số 325/NV ngày 26/5/2017 của Phòng Nội vụ huyện
Kế hoạch triển khai mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã năm 2017 (5/25/2017 5:42 PM)
Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (5/22/2017 4:40 PM)
Văn bản số 744/CTHĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: