TỔNG HỢP - NỘI CHÍNH

 
Báo cáo kết quả thực hiện phát triển KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm 2017; phương hướng nhiệm vụ quý IV/2017 và kế hoạch năm 2018. (9/27/2017 10:42 AM)
(1117/BC-UBND)-VP.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế xã hội - Quốc phòng tháng 7/2017, chương trình công tác tháng 8/2017 (8/28/2017 3:09 PM)
Báo cáo số 955/BC-UBND ngày 14/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (8/10/2017 8:42 AM)
Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Báo cáo tình hình phát triển KTXH-QPAN tháng 7 năm 2017 (7/19/2017 4:12 PM)
(955/BC-UBND ngày 14/7/2017)-VP.
Kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phú (7/6/2017 2:59 PM)
Kết luận số 92/KL-UBND ngày 04/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương, phụ cấp hàng tháng (5/26/2017 5:25 PM)
Công văn số 325/NV ngày 26/5/2017 của Phòng Nội vụ huyện
Kế hoạch triển khai mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã năm 2017 (5/25/2017 5:42 PM)
Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (5/22/2017 4:40 PM)
Văn bản số 744/CTHĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của UBND tỉnh (5/22/2017 4:40 PM)
Văn bản số 2090/UBND-TH ngày 19/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thực hiệm chương trình công tác tháng 5/2017 của Tỉnh ủy (5/17/2017 5:31 PM)
Công văn số 1936/UBND-TH ngày 12/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: