Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị

 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018 (6/20/2017 5:15 PM)
Kế hoạch số 850/KH-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (6/13/2017 11:13 AM)
Kế hoạch số 775/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo năm 2017 (5/17/2017 5:28 PM)
Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn huyện Vĩnh Cửu lần thứ XIII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 (5/17/2017 5:07 PM)
Kế hoạch số 243-KH/TN ngày 10/01/2017 của Ban chấp hành Đoàn huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2017 (4/28/2017 5:12 PM)
Kế hoạch 669/KH-BCĐ ngày 26/4/2017 của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, TP & TNXH huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch kiểm tra Liên ngành Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 huyện Vĩnh Cửu (4/28/2017 9:55 AM)
Kế hoạch số 642/KH-BCĐ ngày 19/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế họach tổ chức Hội thi "Ấp, khu phố văn hóa Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp" huyện Vĩnh Cửu lần thứ I - năm 2017 (4/19/2017 9:28 AM)
Kế hoạch số 614/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND huyện
Thể lệ Giải thưởng sản phẩm Truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2017 (3/24/2017 3:28 PM)
Quyết định số 41/QĐ-SKHCN ngày 08/3/2017 của Ban Tổ chức giải thưởng sản phẩm truyền thông KHCN Đồng Nai năm 2017
Phát động cuộc thi "Sáng tác video clip bảo vệ môi trường" (3/29/2017 9:23 AM)
Công văn số 1071/UBND-KT ngày 24/2/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017 (3/13/2017 10:16 AM)
Kế hoạch số 416/KH-UBND(VX) ngày 08/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: