VĂN HÓA - XÃ HỘI

 
Kết luận của ông Phạm Minh Phước - PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở (8/28/2017 3:09 PM)
Thông báo số 960/TB-UBND ngày 17/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016*2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (5/17/2017 5:27 PM)
Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND hueyẹn Vĩnh Cửu
Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giao đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (5/17/2017 5:27 PM)
Kế hoạch số 714/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định ban hành Bảng đăng ký và bình xét ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn huyện năm 2017 và những năm tiếp theo (5/11/2017 3:19 PM)
Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Hướng dẫn sử dụng Trạm y tế, thị trấn làm điểm tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình (4/19/2017 10:05 AM)
Công văn 1251/UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện
Triển khai thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (4/19/2017 9:44 AM)
Công văn số 1339/UBND-VX ngày 12/4/2017
Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 (3/24/2017 4:04 PM)
Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thực hiện công tác đối với đồng bào người hoa trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2017-2021 (3/21/2017 3:07 PM)
Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (3/21/2017 2:14 PM)
Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 03/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội (3/20/2017 4:03 PM)
Công văn số 756/UBND-VX ngày 03/3/2017
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: