VĂN HÓA - XÃ HỘI

 
Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Vĩnh Cửu lần thứ VIII năm 2017 (10/26/2017 3:46 PM)
Kế hoạch số 1311/KH-BCĐ ngày 19/10/217 của Ban chỉ đạo ĐH TDTT Lần VIII huyện Vĩnh Cửu
Thể lệ tham gia Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2017 (10/19/2017 4:40 PM)
Quyết định số 320/QĐ-BTC ngày 21/9/2017 của BTC Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2017
Thời hạn giấy phép cấp cho chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu (10/19/2017 4:01 PM)
Văn bản số 2662/BVHTTDL-NTBD ngày 22/6/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kết luận của ông Phạm Minh Phước - PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở (8/28/2017 3:09 PM)
Thông báo số 960/TB-UBND ngày 17/7/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016*2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (5/17/2017 5:27 PM)
Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND hueyẹn Vĩnh Cửu
Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giao đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (5/17/2017 5:27 PM)
Kế hoạch số 714/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định ban hành Bảng đăng ký và bình xét ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn huyện năm 2017 và những năm tiếp theo (5/11/2017 3:19 PM)
Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Hướng dẫn sử dụng Trạm y tế, thị trấn làm điểm tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình (4/19/2017 10:05 AM)
Công văn 1251/UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện
Triển khai thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (4/19/2017 9:44 AM)
Công văn số 1339/UBND-VX ngày 12/4/2017
Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 (3/24/2017 4:04 PM)
Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: