Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Lao động - Hỗ trợ xã hội

Quyết định về việc Tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng huyện Vĩnh Cửu (Ô. Nguyễn Hữu Phước)

Quyết định số 9058/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc Tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng huyện Vĩnh Cửu

Quyết định về việc Tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng huyện Vĩnh Cửu (Ô. Nguyễn Thái An)

Quyết định số 9059/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc Tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng huyện Vĩnh Cửu

Quyết định Việc đổi tên và kiện toàn ban điều hành và nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em huyện Vĩnh Cửu

Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Kế hoạch Chăm sóc, nâng cáo sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2020-2025

Kế hoạch số 692/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Quyết định việc cấp bằng công nhận xã, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020

Ngày 20/01/2021, UBND hyện Vĩnh Cửu đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận xã, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020

Quyết định Công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Ngày 13/01/2021, UBND huyện Vĩnh Cửu đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND về Công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Quyết định Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểu xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Quyết định số 6802/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểu xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Kế hoạch Thực hiện điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2020, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Kế hoạch số 938/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc Thực hiện điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2020, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Quyết định Tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng huyện Vĩnh Cửu ( đợt 1 năm 2020)

Quyết định số 6255/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc Tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng huyện Vĩnh Cửu ( đợt 1 năm 2020)

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​