Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)

Thông tin tuyên truyền

Tính ưu việt của Luật Căn cước

Tính ưu việt của Luật Căn cước

Hỏi - Đáp Luật Căn cước

Hỏi - Đáp Luật Căn cước

KH: Tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2025

Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 04/5/2024 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023

Những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023

Phương án Tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Đồng Nai

Phương án số 01/PA-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Phương án Tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Đồng Nai

CHẶNG ĐƯỜNG 93 NĂM CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930-15/10/2023)

Đảng ta ngay từ khi ra đời đã xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng.

Kế hoạch triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết Vòng I năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Kế hoạch số 1023/KH-UBND ngày 06/6/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết Vòng I năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023)

Hướng dẫn số 13-HD/HU ngày 21/02/2023 của Huyện ủy Vĩnh Cửu về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023)

Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 06/01/2023

Trên cơ sở Công văn số 321/STP-XDPBPL ngày 08/02/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ. UBND huyện triển khai Nghị quyết 03/NQ-CP đến các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Vĩnh An. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu triển khai thực hiện hiệu quả.

Triển khai Báo cáo số 45/BC-BTP

Để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung Báo cáo số 45/BC-BTP, tham khảo các hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​