Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ xã Vĩnh Tân tổ chức học tập Nghị quyết chuyên đề năm 2024

Sáng ngày 23/03/2024, tại Hội trường trường THCS xã Vĩnh Tân Đảng bộ xã Vĩnh Tân triển khai cho tất cả đảng viên trong đảng bộ học tập Nghị quyết chuyên đề năm 2024, với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Ngày 22/8/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/HU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn huyện

Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Ban Tuyên giáo đồng hành cùng BHXH, tăng cường công tác truyền thông góp phần đưa chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội vào cuộc sống

Phát triển BHXH bao phủ toàn dân là mục tiêu rất quan trọng, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Với ý nghĩa đó, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cơ quan BHXH, công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH huyện, sự phối hợp tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội trong đó có vai trò phối hợp của Ban Tuyên giáo, trong thời gian vừa qua đã góp phần đưa chính sách ngày càng đi vào cuộc sống và phát huy được vai trò hiệu quả của việc thực hiện chính sách trên địa bàn huyện.

Phụ lục hình ảnh minh họa về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 phụ lục hình ảnh minh họa về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Lan tỏa thông tin tích cực, những câu chuyện đẹp trên mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BBảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhận định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 09/01/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Nghị quyết số 16-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 23/3/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng đối với các dự án đầu tư khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện

Nghị quyết số 15-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Ngày 21/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2025

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​