Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hưởng ứng cuộc thi quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025 (Giai đoạn 2)

Tiếp tục phát huy thành quả đạt được qua các đợt tổ chức trước, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhất là thế hệ trẻ là một trong những giải pháp quan trọng trong “Học tập và làm theo Bác” trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cho cán bộ đảng viên, bởi theo người “Tư tưởng không đúng thì ắt sai lầm” và Người cho rằng “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Vì vậy, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có vai trò to lớn, góp phần trọng vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

ĐOÀN THANH NIÊN XÃ THẠNH PHÚ HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Khắc ghi lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua tuổi trẻ Vĩnh Cửu luôn phấn đấu học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều công trình, phần việc thiết thực, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, với nhiều việc làm thiết thực, xây dựng mô hình hay, sáng tạo… đã hình thành thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người đã dành biết bao tâm trí cho sự nghiệp giáo dục. Trước lúc đi xa, Người còn ân cần dặn lại: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Thực hiện lời dạy đó của Bác, những năm qua, lớp lớp nhà giáo ngành giáo dục huyện Vĩnh Cửu luôn gương mẫu, nghị lực, chú trọng rèn luyện đạo đức, tự học, sáng tạo, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ học trò noi theo.

Kế hoạch học tập chuyên đề 2024

Ngày 24/11/2023 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Lý thực hiện “Mô hình phụ nữ tiết kiệm” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định thu nhập, cải thiện cuộc sống

Với suy nghĩ "học Bác không phải ở đâu xa, mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày", những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Lý gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với “Mô hình phụ nữ tiết kiệm” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định thu nhập, cải thiện cuộc sống.

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong các hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh rất chú trọng đến giai cấp công nhân, Người xem giai cấp công nhân như là động lực mạnh mẽ của phong trào dân tộc theo khuynh hướng tiến bộ, có gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân (GCCN). Những quan điểm của Hồ Chí Minh về GCCN được Người luận giải toàn diện, sâu sắc là cơ sở phương pháp luận để chúng ta nghiên cứu GCCN hiện đại, đặc biệt là để làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của GCCN trong thời đại ngày nay

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - một trong các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Ngày 04/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 60-KH/HU, về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện.

Kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023

Ngày 14/02/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch 132-KH/HU về việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)” “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)”

Kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Ngày 06/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 62-KH/HU về việc thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​