Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Kế hoạch chuyển đổi số huyện Vĩnh Cửu năm 2024

Để đảm bảo đến năm 2025, huyện Vĩnh Cửu sẽ hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần đưa tỉnh Đồng Nai lọt top 10 về thứ hạng chuyển đổi số trong cả nước, ngày 07/3/2024, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về chuyển đổi số huyện Vĩnh Cửu năm 2024.

Theo đó, UBDN huyện đã đặt ra các mục tiêu cụ thể như:

Về Dữ liệu số: triển khai Kế hoạch phát triển dữ liệu tỉnh Đồng Nai năm 2024 đảm bảo phù hợp với chiến lược dữ liệu của tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Ưu tiên triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu các ứng dụng chuyên ngành bao gồm: thông tin quản lý về đất đai, cấp phép xây dựng, quy hoạch, hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, dữ liệu về an sinh, dữ liệu về thành lập, tình hình hoạt động doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể của tỉnh Đồng Nai, dữ liệu về thu - chi ngân sách, giải ngân đầu tư công…;Tham gia hình thành, khai thác kho dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở của tỉnh Đồng Nai.

21.03.24 CĐS.jpeg

Về Chính quyền số:

- 50% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 40 % tại cấp huyện và 30 % tại cấp xã.

- 50% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 70% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Trên 50% hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của địa phương để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia.

- Trên 60% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

Về Kinh tế số:

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 70%. 

- Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99,8% 

- Tổ chức triển khai kế hoạch hành động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế thuộc phạm vi quản lý. 

- Trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số, trên 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số. 

Về Xã hội số:

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng trên 86%. - Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 50%. - Tỷ lệ dân số trưởng thành trở lên có chữ ký số cá nhân trên 40%. 

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác trên 80%. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 65%. 

- Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số đạt tỷ lệ 40%. 

- Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 80%. 

Về An toàn thông tin 

- Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan hành chính nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên 80%. 

- Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên 45%. 

- 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng.

UBND huyện cũng đặt ra 10 nhiệm vụ và 5 giải pháp cần thực hiện.

Trong đó, 10 nhiệm vụ gồm: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Dữ liệu số, Nền tảng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.

5 giải pháp thực hiện gồm: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; Thu hút nguồn lực CNTT; Tăng cường hợp tác với các địa phương.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tùy theo nhiệm vụ chức năng đã được phân công, triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra. UBND xã Bình Lợi tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trên cơ sở điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin và văn bản số 2588/UBND-VX ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 để triển khai thí điểm xã chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổ số cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã; triển khai xây dựng Trung tâm điều hành thông minh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của xã./.

Hồng Yến

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​