Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Đảng bộ xã Vĩnh Tân tổ chức học tập Nghị quyết chuyên đề năm 2024

z5286229386184_48a069ec4483c613d6a39987d47cb15c.jpg

Sáng ngày 23/3/2024, tại Hội trường trường THCS xã Vĩnh Tân Đảng bộ xã Vĩnh Tân triển khai cho tất cả đảng viên trong đảng bộ học tập Nghị quyết chuyên đề năm 2024, với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện” 
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Tài- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh - UV.BTV - TTĐU - CNUBKTĐU, các đồng chí trong BCH Đảng bộ và các đồng chí đảng viên trong đảng bộ tham dự hội nghị. Sau khi kết thúc Hội nghị học tập Nghị quyết chuyên đề năm 2024. 
Phát biểu chỉ đạo và kết luận  Hội nghị ; đồng chí Huỳnh Văn Tài - Bí thư Đảng ủy kết luận: Qua một buổi học tập, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị chúng ta đã hoàn thành được các nội dung của hội nghị đã đề ra. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tôi xin ghi nhận và biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của toàn thể các đồng chí trong hội nghị hôm nay.
Có thể khẳng định rằng, năm 2023, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân trong xã, chúng ta đã hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ chính trị theo Kế hoạch đã đề ra. Những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2023 là tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của xã trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 75-NQ/ĐU ngày 16/02/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2024, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các tầng lớp Nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
Một là, về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 12 - CTr/ĐU ngày 17/9/2022 của Đảng ủy về tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Vĩnh Tân, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác huy động xã hội hóa, các nguồn vốn đóng góp, hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong xã để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.
- Tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả; tập trung vào những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương.
- Thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề số 63-NQ/ĐU ngày 27/4/2023 của Đảng ủy về phát triển nông nghiệm ứng dựng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đến năm 2025. Thực hiện thành công Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, các hành vi, vi phạm trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, các trường hợp xây dựng không phép và trái phép, phân lô bán nền và vệ môi trường.
- Thực hiện tốt Nghị quyết số 54-NQ/ĐU ngày 10/02/2023 của Đảng ủy về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật bản địa trên địa bàn xã. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để các chất thải, đảm bảo việc thu gom đúng theo hợp đồng.
- Tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo luật định; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. 
- Tập trung triển khai Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;  xây dựng và hoàn thành một khu dân cư kiểu mẫu tại ấp 5, ấp 6 và mỗi ấp xây dựng một tuyến đường đạt sáng, xanh, sạch, đẹp. 
Hai là: Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục – đào tạo:
- Phối hợp thực hiện kịp thời các chính sách, vận động hỗ trợ, đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đối với các đối tượng nhất là các đối tượng lao động tự do, hộ nghèo, gia đình chính sách… ổn định đời sống, việc làm.
- Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tại các nhà văn hóa ấp; Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa thể dục thể thao – HTCĐ xã và các nhà văn hóa ấp.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục, nhất là việc kiểm tra cấp phép hoạt động của các nhóm trẻ ngoài công lập. Quan tâm tạo điều kiện cho các nhà trường hoạt động, nhất là trong công tác xã hội hóa giáo dục.
- Phối hợp tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT tự nguyện phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
- Phối hợp với công ty nước sạch Vĩnh An tiếp tục lắp đặt và đấu nối các tuyến đường nước sạch sinh hoạt trên địa bàn, vận động nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt 85% trở lên.
- Giữ vững xã không có hộ nghèo A, nhân rộng các mô hình giảm nghèo một cách có hiệu quả, hạn chế thấp nhất tái nghèo. Quan tâm chăm lo cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất…..trên địa bàn, nhất là trong các dịp lễ, tết.
- Nâng cao hiệu quả công tác y tế, chủ động phòng chống dịch bệnh phát sinh theo mùa; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chi nhân dân. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, các dân tộc trên địa bàn.

z5286229423468_0f5c9c34a149edcd8c6e209d3c4f100a.jpg
Ba là: Giữ vững Quốc phòng - An ninh; chủ động xử lý, đối phó với mọi tình huống, kiềm chế, làm giảm tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn xã:
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh. Nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Cũng cố, xây dựng lực lượng DQTT vững mạnh toàn diện, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. 
- Thường xuyên nắm tình hình ANCT - TTATXH, nhất là trước, trong và sau các đợt cao điểm lễ, tết. Kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phức tạp về ANTT. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, hạn chế thấp nhất số vụ phạm pháp hình sự, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm về an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn xã. 
Bốn là, Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội:
- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; nắm chắc dư luận xã hội từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, Nhà nước; Không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các tầng lớp trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 06/5/2021 của Đảng ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU ngày 07/02/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; 
- MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công tác Dân vận chính quyền.
Năm là: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ xã đến ấp.
- Cấp ủy từ xã đến các Ban Chi ủy Chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và của Đảng ủy trong năm 2024. Quan tâm theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có định hướng, chỉ đạo, xử lý kịp thời, không để bức xúc trong nhân dân.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KH/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập chuyên đề năm 2024 “ xây dựng văn hóa, cong người Đồng Nai phát triển toàn diện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung vào các nội dung:
+ Các Cấp ủy chi bộ triển khai cho 100% số quần chúng ưu tú đã học xong lớp nhận thức về đảng tiến hành viết lý lịch của người xin vào đảng. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên vào giữa quý III/2024.
 + Thực hiện sinh hoạt đảng trên phần mềm sở tay đảng viên theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 31/08/2023 một số nội dung về ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên.
+ Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 28/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện  mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. 
+ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khu phố.
+ Triển khai Kế hoạch tạo nguồn quần chúng trung kiên để đưa vào kế hoạch phát triển đảng viên, phấn đấu phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu trên giao.
+ Quan tâm công tác quản lý đảng viên, nhất là công tác xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, công tác xết đề nghị tặng huy hiệu đảng, ghi chép các loại sổ danh sách đảng viên….
- Duy trì và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy theo đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Thực hiện hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền của Chi bộ năm 2024; phấn đấu giải quyết trên 95% đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền, đảm bảo khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, không để tồn tại kéo dài.
Với những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng xã Vĩnh Tân đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024 theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra.
Cũng trong buổi tổ chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết chuyên đề năm 2024, Đảng ủy xã đã phát khen thưởng cho 02 tập thể chi bộ và 45 đảng viên HTXSNV công tác Đảng năm 2023./.


Nguyễn Văn Long

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​