Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn huyện

Ngày 21/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa có tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hoá giao thông văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 15/3/2024, ngày 04/4 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 358/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, các chỉ tiêu đặt ra là hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện hoàn thành:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

- 100% các đơn vị trường học xây dựng nội dung giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào các môn học trong chương trình chính khóa.

- 100% đội ngũ Tổng phụ trách Đội, Bí thư đoàn Thanh niên được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được tham gia các hoạt động gắn công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các đơn vị, trường học và tại nơi cư trú.

- 100 % các đơn vị, trường học phải ký cam kết thi đua.

- 100 % các đơn vị, trường học tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT; học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; học sinh đi xe đến trường, đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để nhà trường phối hợp Công an địa phương kiểm tra, quản lý.

10.04.24 ATGT_600_10042024145933.jpg

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, có 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện, gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT cho học sinh; Tăng cường vai trò quản lý, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, quản lý học sinh chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT; Tăng cường vai trò quản lý, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, quản lý học sinh chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT; Tập trung rà soát, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực trường học, đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc giao thông.

Để Kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát lại các chương trình, nội dung, hình thức giáo dục, giảng dạy về TTATGT cho học sinh các cấp để bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tương xứng với tính chất quan trọng của việc xây dựng văn hóa giao thông. Phối hợp với Công an huyện triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông văn minh (văn hóa chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, ứng xử khi chứng kiến tai nạn, va chạm giao thông; ứng xử khi tham gia xe buýt, xe khách và các loại hình phương tiện giao thông khác; ứng xử khi bị va tai nạn giao thông, và chạm giao thông, ùn tắc giao thông…) và yêu cầu 100% trường học thực hiện nghiêm, kết hợp tuyên truyền, giám sát xây dựng thói quen, văn hóa giao thông văn minh, bền vững cho thế hệ trẻ, từ đó lan tỏa, tác động trở lại đối với người thân trong gia đình và cộng đồng xã hội.

Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo về “tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trong các cơ sở giáo dục", trọng tâm là chương trình phối hợp số 77/KHPHPGDĐT-CAH ngày 18/9/2023 giữa Phòng GD&ĐT với Công an huyện trong việc triển khai thực hiện Chương trình số 161/CTrPH-CAT-SGDĐT ngày 16/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2022 - 2025; Tăng cường phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh trong trường hợp chở trẻ em trên ô tô, mô tô, xe máy và các phương tiện khác; bảo đảm mỗi trường Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học mỗi học kỳ có ít nhất một buổi tuyên truyền, phổ biến về TTATGT. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn cho học sinh; đối với các trường hợp học sinh vi phạm, gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp; xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón con em vi phạm tại các tuyến gần khu vực trường học. Thường xuyên rà soát trên không gian mạng, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến cổ suý cho vi phạm tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng và những hành vi vi phạm khác ảnh hưởng tiêu cực đến thanh, thiếu niên. Tăng cường quản lý chặt chẽ các phương tiện chở khách hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển đưa đón học sinh; kiên quyết không cho các phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh.

10.04.24 ATGT 1_600_1004202414593.jpg

Đối với các tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, Công an huyện phải khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; cũng cố hồ sơ xử lý các hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện gây tai nạn; xác định cụ thể các nguyên nhân gây tai nạn và kiến nghị giải pháp phòng ngừa. Liên quan đến nội dung này, UBND huyện cũng giao Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện tăng cường phối hợp với công an huyện trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến lứa tuổi học sinh (nếu có); xử lý trách nhiệm của chủ xe để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nhằm tuyên truyền, phòng ngừa chung

Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã thị, trấn Vĩnh An thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống thoát nước; sửa chữa hư hỏng mặt đường, công trình thoát nước trên các tuyến đường huyện quản lý có trường hợp đấu nối vào đường bộ. Phối hợp với Đội Thanh tra giao thông số 5, Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động kinh doanh vận chuyển, đưa đón học sinh vi phạm các quy định về TTATGT; lập danh mục khắc phục, xử lý các bất cập tới điều kiện an toàn giao thông và tổ chức giao thông tại các tuyến đường có cổng trường học trên địa bàn.

UBND các xã, thị trấn Vĩnh An thực hiện mạnh mẽ, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh; vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển như chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định; nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông", “Đội Thanh niên tình nguyện", các “Đội cờ đỏ" tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh và phụ huynh học sinh. Tổ chức tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng phân luồng, phòng ngừa, chống ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường quanh khu vực các trường học trên địa bàn, nhất là trong các giờ đến lớp và tan học. Tổ chức kiểm tra, rà soát các bãi gửi xe trái phép gần khu vực trường học để có biện pháp xử lý; đối với các bãi gửi xe được cấp phép xung quanh khu vực trường học thì yêu cầu cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cc của học sinh; kiến nghị với nhà trường bố trí địa điểm và phân luồng cho học sinh ra về hợp lý để phụ huynh học sinh vào trường, đón học sinh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc giao thông. Huy động các nguồn lực xã hội quan tâm kèm cặp, giúp đỡ những thanh niên, thiếu niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ được đến trường và đến trường an toàn.

UBND huyện cũng đề nghị UB. MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; tổ chức ký cam kết và lồng ghép với tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở, quản lý chặt chẽ con em mình, không giao phương tiện sử dụng khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định; xây dựng mô hình Đoàn Thanh niên tình nguyện, Phụ nữ tự quản tham gia bảo đảm khu vực trường học; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TTATGT cho học sinh vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể./.


Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​