Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023. Luật  có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và thay thế Pháp lệnh Công an xã 2008.

Để công tác triển khai thi hành Luật bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bản huyện; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao đối với đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh của Luật và của các tầng lớp Nhân dân đối với việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, ngày 24/4 UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, các nội dung cần tập trung thực hiện gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào, Công an cấp xã, thị trấn nắm chắc Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp nhận, triển khai tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật; Rà soát văn ban quy phạm pháp luật còn hiệu lực có liên quan đến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; Xây dựng, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, trong đó giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, góp ý 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo lấy ý kiến: Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất cùng với thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; Tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

UBND huyện yêu cầu quá trình triển khai thi hành Luật phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, sự phối họp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật. Người đứng đầu các ban, ngành, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

420_kh trien khai luat lltgbv anttcs ubnd_2024.pdf

Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​