Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Triển khai Báo cáo số 189/BC-BTP

Để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Vĩnh An chỉ đạo, nghiên cứu nội dung Báo cáo số 189/BC-BTP, tham khảo các mô hình hòa giải ở cơ sở hiệu quả, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tăng cường, đổi mới phương pháp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tăng cường hoạt động phối hợp Tòa án nhân dân, Hội Luật gia, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ chức, cá nhân có hiểu biết pháp luật trong tập huấn, bồi dưỡng cho hòa giải viên hoặc tham gia hỗ trợ hòa giải.

2. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác hòa giải ở địa phương phù hợp với tình hình thực tế gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả trên địa bàn; chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong hòa giải ở cơ sở.

3. Bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo thực hiện việc chi hỗ trợ hoạt động của các tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 


Bao_cao_so_189_cua_BTP_tong_ket_10_nam_thi_hanh_Luat_Hoa_giai_o_co_so.pdf

Phu_luc_1_kem_theo_BC_189.pdf

Phu_luc_2_kem_theo_BC_189.pdf

Phu_luc_3_kem_theo_BC_189.pdf


Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​