Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam huyện Vĩnh Cửu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 11/11/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/HU về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới Đ​ại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam huyện Vĩnh Cửu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Chỉ thị nêu rõ, trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhà có những chuyển biến tích cực. Hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò là trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân tham gia phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nhất là thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; các phong trào thi đua tiếp tục phát động sâu rộng, thiết thực với lợi ích, nhu cầu của hội viên, nông dân; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của huyện.

Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào nông dân của huyện thời gian qua vẫn còn những hạn chế, đó là: một số cơ sở Hội, nội dung phương thức hoạt động chậm đổi mới; năng lực cán bộ hội chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phong trào nông dân chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh, chưa tạo được sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Năm 2023 sẽ diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân. Để Đại hội Hội Nông dân các cấp đạt kết quả cao, Ban Thường vụ yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan có liên quan và Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện thực hiện tốt những nội dung sau:

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chủ động tiếp cận thị trường, các nguồn lực, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; có chính sách đặc thù hỗ trợ nông dân nghèo, vùng khó khăn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

 Ban Chấp hành Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung Đại hội của cấp mình theo Hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh. Báo cáo chính trị trình Đại hội của Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở phải bám sát các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra để đánh giá đúng thực trạng phong trào nông dân và hoạt động của tổ chức Hội, đặc biệt là hoạt động của các chi, tổ hội ở cơ sở trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những kết quả đạt được; nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo công tác nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa mới từ huyện đến cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa mới phải có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, có năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân; chú ý lựa chọn cán bộ giữ cương vị chủ chốt ở mỗi cấp Hội phải là người có uy tín với cấp ủy, chính quyền và hội viên nông dân, đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, người am hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ hội không đủ thời gian tái cử.

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong tổ chức Hội bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân cơ sở..

Về thời gian Đại hội: Cấp cơ sở hoàn thành trong quý I/2023; Cấp huyện hoàn thành trong quý II/2023. /.

Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​