Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Phương châm hành động công tác dân vận năm 2023: “Sâu sát - Phù hợp - Thực chất - Đồng thuận"

Năm 2022, công tác dân vận trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận. 

Công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường; những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt, chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân được quan tâm, thực hiện thường xuyên, nhất là chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

13.03.23 Công tác dân vận năm 2023 1_600_13032023143751.jpg

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, ngày 03/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình số 42-CTr/HU, xác định phương châm hành động công tác dân vận năm 2023 là: “Sâu sát - Phù hợp - Thực chất - Đồng thuận"

Các chỉ tiêu chủ yếu: giữ tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đạt trên 80% (riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ 45% trở lên); tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 80%; tỷ lệ lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trong các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 45% (riêng đoàn viên nòng cốt trong doanh nghiệp đạt 20% trở lên); tỷ lệ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, không có tổ chức yếu kém; phấn đấu trên 80% cơ quan, đơn vị thực hiện đạt tiêu chí “Dân vận khéo"; trên 80% cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

13.03.23 Công tác dân vận năm 2023 2_600_13032023143751.jpg

Các nhiệm vụ công tác dân vận trọng tâm là: 

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy vai trò của hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình Nhân dân, nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư...để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững QP-AN.

(2) Thực hiện nề nếp quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH, QP-AN.

(3) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác vận động, công tác tập hợp lực lượng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng. Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH; quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

(4) Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình hành động nhất là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng nhằm khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo trong Nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng sôi nổi, thiết thực.

(5) Triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tu sĩ và đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở; hướng các hoạt động và sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

13.03.23 Công tác dân vận năm 2023_600_13032023143751.jpg

Công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân vận năm 2023 góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 21/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​