Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
Chào mừng Đại hội Đại biểu Nông dân huyện Vĩnh Cửu: Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu - “Đoàn kết - Sáng tạo – xây dựng huyện Vĩnh Cửu phát triển nhanh, bền vững”

Huyện Vĩnh Cửu có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai. Huyện có diện tích tự nhiên trên 109.000 ha, trong đó, đất nông nghiệp có 15.400 ha, đất rừng có 63.428 ha, chiếm 71,1% diện tích tự nhiên của huyện. Toàn huyện có 12 đơn vị hành chính gồm 11 xã và thị trấn Vĩnh An với 46.391 hộ và trên 168.000 nhân khẩu; trong đó, có 7.326 hộ nông nghiệp với 7.546 lao động nông nghiệp và 67.292 người trong độ tuổi lao động.

HUYỆN ỦY TẶNG QUÀ.jpg

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Bình Lợi và Tân Bình; có 09/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Bình, Hiếu Liêm, Trị An, Phú Lý, Vĩnh Tân, Thiện Tân và Tân An. Bên cạnh đó, huyện cũng đã xây dựng thành công 07 Khu dân cư kiểu mẫu góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng thay đổi. Hiện huyện còn 02 xã có hộ nghèo A theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025 của UBND tỉnh Đồng Nai là xã Mã Đà và xã Thạnh Phú với 42 hộ; số hộ khá - giàu ngày càng tăng.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 10-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đề án số 02-ĐA/HU ngày 07/02/2018 của BCH Đảng bộ huyện các Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Hội các cấp về nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên và nông dân nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp đại bộ phận nông dân vào tổ chức Hội. Qua đó, góp phần tích cực vào việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đi vào cuộc sống; vận động cán bộ, hội viên, nông dân đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, nâng cao thu nhập; tập trung xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện xứng đáng với vai trò trung tâm và nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở và công cuộc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn; nâng cao hơn nữa vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng vững chắc Khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công công cuộc xây dựng huyện Vĩnh Cửu ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Cụ thể:

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong hoạt động của Hội. Với các hình thức phong phú, đa dạng, như: sinh hoạt chi, tổ Hội; tổ chức hội nghị giao ban, sơ, tổng kết, hội thi, lớp tập huấn; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội, hội viên nòng cốt ở cơ sở,…đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền như thành lập các nhóm Zalo, trang Facebook,…05 năm qua, các cấp Hội trong huyện đã tổ chức được 6.848 cuộc tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với 138.081 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Qua đó, giúp cán bộ hội viên nông dân nhận thức rõ vị trí, vai trò và phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, khẳng định vị thế của giai cấp nông dân trong tình hình mới hiện nay.

Các phong trào thi đua lớn của Hội được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó:

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" 05 năm qua, đã vận động 26.048 lượt hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi và đã xét công nhận được 17.080 lượt hộ, trong đó có 188 hộ được Trung ương công nhận; 1.030 hộ được Tỉnh Hội công nhận; 4.625 hộ được công nhận NDSXKD cấp huyện và 11.266 hộ được công nhận NDSXKD giỏi cấp cơ sở. Từ năm 2018 đến nay, tổ chức Hội các cấp đã vận động các hội viên đóng góp trên 1,6 tỷ đồng, 4.649 ngày công lao động; đã hỗ trợ trên 600 triệu đồng để mua phân bón, lương thực, cây, con và hạt giống các loại giúp đỡ 533 hộ nông dân thoát nghèo. Với các hoạt động thiết thực trên đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 0,99% từ cuối năm 2018 xuống còn 0,58 % vào cuối năm 2022. Bên cạnh đó, tổ chức Hội các cấp còn phối hợp với các cơ quan, ban ngành tuyên truyền, vận động xây dựng được 27 căn nhà tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở.

15.03.23 Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu 6.jpg

Trong tham gia xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, Hội Nông dân các cấp từ huyện đến cơ sở đã tích cực phối hợp vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp như Hợp tác xã, tổ hợp tác,... Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phối hợp vận động thành lập được 11 HTX và 25 Tổ hợp tác, nâng tổng số HTX, THT trên địa bàn huyện hiện nay lên 35 Hợp tác xã (trong đó có 15 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp) và 59 Tổ hợp tác với trên 2.300 thành viên, qua đó đã giúp cho trên 2.000 lao động có việc làm ổn định, thường xuyên. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của BCH Trung ương Hội khóa VII về “ Đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp", Hội Nông dân các xã, thị trấn cũng đã tuyên truyền, vận động xây dựng và thành lập được 07 Chi Hội nông dân nghề nghiệp với 126 hội viên và 27 Tổ Hội nông dân nghề nghiệp với 284 hội viên. Hầu hết các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập, đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả, góp phần phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng sản phẩm hàng hóa, giá trị cao.

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh cũng được các cấp Hội quan tâm đẩy mạnh và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân Huyện Vĩnh Cửu huyện đang quản lý 25 dự án tại 12/12 xã, thị trấn có 261 hộ tham gia, với tổng số tiền là 12 tỷ 270 triệu đồng. Từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội trong huyện đã tập trung xây dựng các mô hình nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh thông qua các THT, HTX gắn với xây dựng, thành lập mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân. Quỹ HTND thực sự là công cụ, phương tiện, động lực thúc đẩy hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong huyện.  Song song đó, Hội đẩy mạnh công tác phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay tổng dư nợ ủy thác cho vay được Hội quản lý là trên 149,8 tỷ đồng/3.390 hộ vay/74 Tổ tiết kiệm & vay vốn giúp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 42 lớp nghề đào tạo chăn nuôi thú y, kỹ thuật chăn nuôi bò, dê, baba, hươu, nai,...với 1.213 học viên tham gia. Qua đó, giới thiệu việc làm ổn định cho 862 lao động. Đồng thời, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 10 ngàn lượt hội viên; xây dựng trên 100 mô hình điểm trình diễn góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện Đề án “Minh bạch sản phẩm nông nghiệp hữu cơ huyện Vĩnh Cửu", Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 222 lớp tập huấn, hội thảo về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi với hơn 8.252 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; tổ chức hướng dẫn nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử để giới thiệu, tiêu thu và quảng bá sản phẩm; hướng dẫn nông dân truy cập, ứng dụng Internet trong việc "Quảng cáo, bán hàng qua Website và mạng xã hội"; lập tài khoản mạng xã hội Facebook; tạo trang Fanpage quảng cáo, bán hàng và bán hàng trực tiếp online (livestream);...Thực hiện Chương trình mỗi xã 01 sản phẩm, đến nay tổ chức Hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng được 10 sản phẩm OCOP, trong đó có 06 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 04 sản phẩm đạt hạng 4 sao.

15.03.23 Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu 5.jpg

Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân; giảm bớt được tình trạng khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ ở khu dân cư, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 675 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 30.987 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; phối hợp với ngành Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức được 157 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý với1.481 lượt cán bộ, hội , nông dân tham gia.

15.03.23 Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu 3.jpg

Tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, 05 năm qua, các cấp Hội đã vận động 100% gia đình hội viên ND tích cực thực hiện tốt phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa và kết quả hàng năm có trên 99% hộ nông dân đạt gia đình văn hóa; trên 97% cán bộ, hội viên tham gia BHYT và đăng ký sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đảm bảo ATVSTP. Hội ND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và thực hiện tốt mô hình Chi tổ Hội Nông dân “An toàn giao thông", “Đảm bảo an ninh trật tự", ...Cán bộ, hội viên, nông dân đã tham gia đóng góp, hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng và hiến 105.305 m2 đất, 10.362 ngày công lao động để xây dựng 48.929 m đường điện chiếu sáng; kiên cố hóa, sữa chữa, nạo vét trên 38km kênh mương nội đồng; sửa chữa và làm mới trên 141 km đường GTNT. Là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh phát động cán bộ, hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ men sinh học (IMO, MEVI) vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 1.500 hộ nông dân đã ứng dụng IMO, MEVI vào sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường, như: Ủ phân cá, phân chuồng, làm phân ka li, làm thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Mô hình này được các ban, ngành liên quan của tỉnh đánh giá cao, nhiều địa phương trong tỉnh đến tham quan, học tập và triển khai nhân rộng.

15.03.23 Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu 2.jpg

Cùng với các hoạt động phong trào, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh cũng được Hội Nông dân các cấp quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện có 12/12 cơ sở Hội với 70 Chi hội (tăng 05 Chi hội so với đầu nhiệm kỳ) và 533 tổ hội (tăng 55 tổ so với đầu nhiệm kỳ). Tổng số hội viên của Hội là 6.691, tỷ lệ tập hợp đạt 92,9% so với tổng số lao động nông nghiệp; trong đó, hội viên sinh hoạt thường xuyên có 5.540/6.691 HV, đạt 82,8%; hội viên nòng cốt có 3.077/6.691 hội viên, đạt 45,9%. Kết quả đánh giá, phân loại hội viên nông dân và tổ chức cơ sở Hội từ năm 2018 đến 2022, tỷ lệ Hội cơ sở đạt vững mạnh, khá đều từ 90% trở lên.

​Với những kết quả đạt được, từ năm 2018 đến nay, có 81 lượt tập thể và 213 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội được các cấp biểu dương khen thưởng; nhiều cá nhân gắn bó với công tác Hội được trao tặng Kỷ niệm Chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam".

15.03.23 Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu 7.jpg 

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy; sự phối hợp và tạo điều kiện của UBND huyện, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; khai thác, tận dụng, tranh thủ tối đa các nguồn lực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm nơi tổ chức phong trào, qua đó đa dạng các hình thức tập hợp làm tốt công tác vận động nông dân tham gia vào tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội trên địa bàn dân cư. Với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, nông dân huyện nhà, hàng năm, tổ chức Hội các cấp đều tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao và trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VIII đã đề ra. Những đóng góp thiết thực của Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở, đã làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Vĩnh Cửu ngày càng “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn". Và đây sẽ tiếp tục là những tiền đề để Hội Nông dân các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng huyện Vĩnh Cửu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.


Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​