Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Để xây dựng và hình thành các vùng nguyên liệu tập trung hướng tới các loại sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ góp phần thúc đẩy và phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phấm; nâng cao giá trị gia tăng, giá trị thương hiệu, tăng thu nhập người nông dân tạo điểm nhấn ngành nông nghiệp huyện, bảo vệ môi trường sinh thái xanh  - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngày 21/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2025.

6.4.23 NONGNGHIEP14.jpg

Nghị quyết nêu rõ, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện sản xuất theo hướng hữu cơ được triển khai như mô hình ứng dụng hệ thống tưới nước và phân bón qua đường ống có điều khiển tự động và bán tự động; mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP trên đối tượng cây trồng, vật nuôi, và thủy sản; mô hình thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp;… đã góp phần mang lại hiệu quả sản xuất cao cho bà con nông dân.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai phát triển nông nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ vẫn còn hạn chế, chưa đồng bộ, hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của huyện. Đầu ra nông sản nói chung và nông sản sản xuất theo quy trình công nghệ cao, theo hướng hữu cơ không ổn định, chưa khuyến khích được người nông dân tập trung phát triển sản xuất;…

6.4.23 NONGNGHIEP12.jpg

Quan điểm chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện (khóa XI) là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ là nhiệm vụ, nội dung quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu trong thời gian tới nhằm nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; là trọng điểm phát triển nông nghiệp huyện theo hướng tiêu chuẩn, an toàn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp phát triển theo hướng hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp xanh gắn với phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ là một quá trình lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp là chủ thể; chính quyền các cấp giữ vai trò quản lý, định hướng, hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thông qua việc ban hành và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp

6.4.23 NONGNGHIEP13.jpg 

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là: phấn đấu xây dựng được từ 01- 02 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 50% tổng giá trị toàn ngành; có từ 03 - 04 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác là những mô hình điển hình để người dân tham quan, học tập kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng trong sản xuất; có 01 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tập huấn về các quy trình, kỹ thuật vận hành sản xuất công nghệ cao đạt 100%; xây dựng được từ 01- 02 vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ ở các địa phương có tiềm năng, lợi thế; tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt khoảng 1,5% tổng diện tích canh tác các loại cây trồng chủ lực như lúa, rau, xoài, cây có múi trên địa bàn huyện; xây dựng được 02 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên các loại cây trồng chủ lực; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt 50%; tỷ lệ các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt 80%; phấn đấu đạt 50% hộ nông dân có sử dụng chế phẩm sinh học (IMO, MEVI,EM, các chế phẩm sinh học;…) để xử lý chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp ủ thành phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

6.4.23 NONGNGHIEP1.jpg

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, BCH Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thấy rõ vai trò trong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, cập nhật, bổ sung điều chỉnh kịp thời các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; huy động hiệu quả các nguồn lực, kinh phí và có chính sách hỗ trợ để xây dựng, triển khai, hỗ trợ, nhân rộng, quảng bá các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ hướng đến hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện đạt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra./.


Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​