Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2023

​Trong năm 2022, nhìn chung công tác về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng môi trường thành phần từng bước được cải thiện, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao.

Về quản lý môi trường

Huyện đã triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra, đặc biệt tập trung thực hiện chỉ tiêu thu gom, xử lý 100% chất thải y tế; 100% chất thải nguy hại; 100% chất thải rắn sinh hoạt; 100% chất thải công nghiệp không nguy hại. Triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật bản địa góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

31.05.23 Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2023 2_600_31052023154951.jpg

Về quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và biến đổi khí hậu

Các hoạt động khai thác vật liệu san lấp được quản lý chặn chẽ, qua đó hạn chế tình trạng lợi dụng cải tạo đất nông nghiệp để khai thác vật liệu san lấp trên địa bàn. Huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc tận thu vật liệu san lấp của các trường hợp được UBND tỉnh cấp phép trên địa bàn huyện; tổ chức kiểm tra, xử lý các trường họp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; kiểm tra các bến thủy nội địa trên địa bàn nhằm kiểm tra nguồn gốc cát tại các bến bãi, xử lý nghiêm các trường họp không có chứng từ hóa đơn liên quan đến cát; vv…

Công tác kiểm tra; giải quyết đơn khiếu nại, tranh chấp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, cụ thể hóa những nội dung, công tác bảo vệ môi trường trong năm 2023 theo Nghị quyết của tỉnh, huyện đã đề ra; ngày 19/5/2023, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 956/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, để thực hiện đạt được các mục tiêu như: Thu gom và xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt, 100% chất thải công nghiệp không nguy hại; 100% chất thải nguy hại trên địa bàn huyện; Giải quyết 100% đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt từ 50% trở lên; Ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 65%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%;…UBND huyện yêu cầu các phòng ban, các đơn vị có liên quan tổ chức tốt công tác tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học; đồng thời, triển khai đầy đủ các hoạt động hưởng ứng các tuần lễ bảo vệ môi trường và các ngày lễ kỷ niệm ngành tài nguyên và môi trường; …

Đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN): tổ chức kiểm tra giám sát việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải của KCN đang hoạt động; tăng cường kiểm tra hoạt động thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, CCN; giám sát việc xây dựng hạ tầng thu gom, xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN, CCN.

Đối với môi trường nông thôn: tiếp tục triển khai thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn kết hợp xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học vi sinh vật bản địa (gọi tắt là IMO) trên địa bàn huyện; tăng cường quản lý giám sát hoạt động của các trang trại, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi; Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn theo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Thường xuyên thực hiện hướng dẫn, thẩm định các tiêu chí môi trường đối với các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện…

31.05.23 Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2023 1_600_31052023154822.jpg

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tốt địa bàn, lập danh sách phân loại các loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh để quản lý, giám sát; thực hiện phân rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn Vĩnh An; kiểm tra sau cấp phép môi trường đối với các dự án trên địa bàn huyện để kịp thời xử lý các trường họp không thực hiện đúng quy định…

Trong hoạt động khoáng sản, tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; Thực hiện dự án quét rửa đường, thu gom bụi đất đá rơi vãi trên các tuyến đường khu vực khai thác đá xã Thiện Tân. Thường xuyên kiểm tra và họp định kỳ hàng quý đối với hoạt động của Tổ tự quản về môi trường của các Cụm khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Thiện Tân, Thạnh Phú; Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản đế các tô chức, cá nhân nắm rõ và thực hiện đúng quy định của pháp luật…

Đối với tài nguyên nước và biến đổi khí hậu: Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác nước dưới đất trên địa bàn huyện gắn với quy hoạch vùng được phép khai thác, vùng hạn chế khai thác và vùng cấm khai thác nhằm đảm bảo duy trì sự ổn định của mực nước ngầm, tránh khai thác cạn kiệt tài nguyên nước dưới đất, góp phần bảo vệ môi trường; Hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ miệng giếng khoan, giếng đào, hành lang công trình khai thác nước và trám lấp các giếng không sử dụng để bảo vệ, tránh làm ảnh hưởng, ô nhiễm nguồn nước ngầm trên địa bàn huyện; Phối họp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các tổ chức, cá nhân xin khoan khai thác nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước, gia hạn hoạt động tài nguyên nước; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Có thể thấy, công tác bảo vệ môi trường được UBND huyện đặc biệt quan tâm và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Kế hoạch của huyện Chương trình, Đề án, dự án để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Hồng Yến

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​