Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Ban Tuyên giáo đồng hành cùng BHXH, tăng cường công tác truyền thông góp phần đưa chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội vào cuộc sống

Phát triển BHXH bao phủ toàn dân là mục tiêu rất quan trọng, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Với ý nghĩa đó, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cơ quan BHXH, công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH huyện, sự phối hợp tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội trong đó có vai trò phối hợp của Ban Tuyên giáo, trong thời gian vừa qua đã góp phần đưa chính sách ngày càng đi vào cuộc sống và phát huy được vai trò hiệu quả của việc thực hiện chính sách trên địa bàn huyện.

1.BHXH1.jpg

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tốt an sinh xã hội; đồng thời, góp phần giữ vững và thực hiện đạt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM), nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, trước yêu cầu nâng cao độ bao phủ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm cần phải được chú trọng đổi mới cả hình thức và nội dung, phải huy động được sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là cấp cơ sở.

Xác định công tác tuyên truyền tạo chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tham gia Bảo hiểm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Do vậy, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện bằng hình thức đa dạng, phong phú qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trên hệ thống thông tin đại chúng, các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp tổ, xóm, khu dân cư…. trong đó có BTG là cầu nối định hướng, cung cấp thông tin trên cơ sở phối hợp với BHXH huyện.

2.BHXH2.jpg

Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và BHXH huyện được thực hiện khá tốt. Ban Tuyên giáo và BHXH huyện đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm trên địa bàn huyện. Theo đó, BHXH căn cứ tình hình thực tiễn chủ động cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo tài liệu, những quy định mới về bảo hiểm; những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm cũng như kết quả thực hiện chính sách về bảo hiểm. Trên cơ sở đó, BTG  cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về cho đội ngũ báo cáo viên, lãnh đạo các ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ đó tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Ngoài ra, BTG còn Biên tập các nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH trên bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ  theo từng tháng; định hướng các cơ quan thông tin trong công tác tuyên truyền: Phòng Văn hóa thông tin xây dựng kế hoạch tuyên truyền lồng ghép với các chương trình văn hóa, văn nghệ, hoạt động câu lạc bộ để động viên Nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm, đẩy mạnh tuyên truyền gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Xây dựng các cụm panô, áp phích, tranh cổ động về BHXH, BHYT, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở vào khung giờ 06 giờ đến 06 giờ 05 phút hàng ngày; đăng trên trang Web huyện Vĩnh Cửu với các nội dung như: những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT, quyền lợi và trách nhiệm của người dân khi tham gia BHYT, BHXH…

3.BHXH3.jpg

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Ban Tuyên giáo cũng đã đã từng bước đổi mới hình thức truyền thông phù hợp với xu thế phát triển thông tin, khai thác hiệu quả các thế mạnh của mạng xã hội qua việc thành lập trang Fanpage Tuyên giáo Vĩnh Cửu trên mạng xã hội Facebook, gần 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện lập các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook…)  đã thu hút hàng chục nghìn người truy cập, góp phần đắc lực vào công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia sẻ các ấn phẩm truyền thông về bảo hiểm.

4.BHXH4.png

Bên cạnh các nội dung truyền thông thường xuyên, liên tục về chính sách BHXH, BHYT, BTGHU, BHXH huyện còn phối hợp tuyên truyền gắn với các chủ đề mang tính thời sự, đáp ứng yêu cầu thực tiễn như: Những nỗ lực và giải pháp của Ngành BHXH Việt Nam trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ; Những tiện ích của ứng dụng VssID, từ đó khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng; tuyên truyền khuyến cáo người lao động không nên nhận BHXH một lần; tuyên truyền nhằm cảnh báo người dân trước những chiêu trò lừa đảo của một số đối tượng lợi dụng việc nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của cá nhân… Các đợt tuyên truyền này đã đem lại những hiệu ứng rất tích cực, góp phần khẳng định lợi ích, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giúp người lao động ổn định cuộc sống nhất là trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động. 

Ngoài ra, cùng với BHXH huyện triển khai linh hoạt nhiều hình thức truyền thông như: Phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Lễ ra quân vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa-Thông tin; Liên đoàn Lao động huyện; Hội Nông dân huyện; Hội phụ nữ huyện; Đoàn TNCSHCM huyện; Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao; Lãnh đạo, viên chức, nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện; Lãnh đạo, nhân viên Bưu điện huyện); Phối hợp thực hiện các hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại các xã, thị trấn phối hợp làm việc với các chức sắc, chức việc, trụ trì các cơ sở tôn giáo trên địa bàn để cùng tuyên truyền vận động đồng bào có đạo hiểu rõ lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng các cấp về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT; từ đó tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

5.BHXH5.jpg

Qua tuyên truyền, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn chính sách; cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện chính sách; doanh nghiệp và người lao động hiểu hơn về chính sách, đảm bảo quyền lợi người lao động, góp phần nâng dần tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện (tính ngày 30/6/2023):

Tỷ lệ bao phủ BHYT: Tổng số người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến 30/6/2023 là 154,113/166,970 người, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 92,3%.

Công tác phát triển đối tượng:

- BHXH bắt buộc: Kế hoạch BHXH tỉnh giao 19.580 người, tính đến hết 30/6/2023 đã phát triển được 16.378 người, đạt tỷ lệ 84,57% kế hoạch giao.

- BH thất nghiệp: Kế hoạch BHXH tỉnh giao 19.020 người, tính đến hết 30/6/2023 đã phát triển được 15.921 người, đạt tỷ lệ 83,71% kế hoạch giao.

- BHYT: Kế hoạch BHXH tỉnh giao 124.260 người, tính đến hết 30/6/2023 đã phát triển được 108.698 người, đạt tỷ lệ 87.22% kế hoạch giao.

- Thu BHXH tự nguyện: Kế hoạch BHXH tỉnh giao là 1.230 người, tính đến 30/6/2023 có 643 người tham gia, tăng 6 người so với tháng 5/2023, đạt tỷ lệ 52,28% kế hoạch giao.

Trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bảo hiểm Xã hội tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế số 01-QCPH/BTG-BHXH ngày 28/01/2021 về phối hợp hoạt động giữa bảo hiểm xã hội huyện và Ban Tuyên giáo giai đoạn 2021-2025. Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của hai cơ quan trong công tác phối hợp triển khai các hoạt động theo kế hoạch đề ra như cung cấp nội dung, thông tin, tài liệu tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT

Hai là, Theo định kỳ, Bảo hiểm Xã hội huyện tiếp tục chủ động đề xuất với Ban Tuyên giáo những nội dung thông tin, tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, tăng cường phối hợp giữa hai ngành nhằm không ngừng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động; tập huấn các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ kiến thức làm đại lý thu BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện và tuyên truyền viên tự nguyện ở ấp, khu phố nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và tham gia BHYT và BHXH tự nguyện.

Ba là, Tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền như cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, các buổi hội nghị về các nội dung bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. làm rõ lợi ích của chính sách bảo hiểm đối với người dân, cách thức tham gia, thông qua các đại lý thu BHYT. Ngành BHXH phải chủ động rà soát các nhóm đối tượng cần tập trung tuyền truyện vận động: Vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, người lao động trong các doanh nghiệp, truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên, để tập trung phối hợp tuyên tuyến có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng cần tuyên truyền vận động.

Bốn là, phối hợp Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và thông tin phản hồi để có cách tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; Gắn công tác tuyên truyền với không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện các chính sách về bảo hiểm là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do đó cần huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội và tự đó tự giác, tự nguyện tham gia để “Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước" - Nghị quyết số 28-NQ/TW của  Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã khẳng định./.

Nguyễn Thụy Ánh Linh - Ban Tuyên giáo Vĩnh Cửu

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​