Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc triển khai và thực hiện, có nhiều biện pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đảm bảo thực hiện Quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả quản lý, hoạt động và phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, còn đi trễ, về sớm, không đeo thẻ công chức, sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng, vắng mặt tại cơ quan không vì lý do công tác.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức, ngày 10/10/2023 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Văn bản số 3252-CV/HU về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Ban Thường vụ đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên, cán bộ chủ chốt các cấp ủy, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành chế độ giờ giấc làm việc theo đúng quy định;

Cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Đồng thời, tự kiểm tra, theo dõi, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện Chỉ thị 20-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng thời giờ làm việc gắn với công tác thi đua khen thưởng và bình xét, đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; kịp thời khuyến khích, biểu dương những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, có tinh thần, thái độ làm việc tốt, làm việc có chất lượng, hiệu quả; phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh những hành vi chưa đúng và xử lý nghiêm những trường hợp cố ý vi phạm nhiều lần. Phải đảm bảo thời gian, số giờ làm việc theo quy định, mỗi ngày bắt đầu làm việc lúc 7h30'.

Đối với UBND huyện, chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên, đột xuất kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; kịp thời chấn chỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân biết để tổ chức giám sát việc thực hiện giờ giấc làm việc của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy đ​ịnh số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định 12-QĐ/TU ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.


Hương Giang

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​