Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2024

Ngày 21/11, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1974/KH-UBND về việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2024.

Các nội dung chủ yếu của Kế hoạch, gồm: Tuyên truyền về bảo vệ môi trường nông thôn; Quản lý chất thải rắn; Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm nhằm cải thiện chất lượng môi trường.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tham gia giám sát và công nhận các khu phố, ấp thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, xem đây là một tiêu chí về môi trường của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn văn"; tuyên truyền, vận động học tập các điển hình triển khai thực hiện có hiệu quả việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chống rác thải nhựa. 

z4797796591464_ac77967fd268de8a257a302bf65c1e84_600_24112023152020.jpg

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên-Môi trường tiếp tục phối hợp tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng men vi sinh (IMO, MEVI) để xử lý chất thải chăn nuôi và rác thải sinh hoạt phát sinh; kiểm tra, giám sát việc thu gom rác sau phân loại tại nguồn; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đang hoạt động thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh và nuôi trồng; đảm bảo khí thải, nước thải, chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện; hướng dẫn, triển khai sâu rộng và theo dõi chương trình IMO nhân rộng mô hình thực hiện đồng bộ. Theo dõi, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm trước UBND huyện các chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ che phủ cây xanh, tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ đô thị sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ có chuồng trại hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh và các chỉ tiêu môi trường khác trong lĩnh vực nông nghiệp. Lập dự án tổng thể phát triển rừng trên địa bàn huyện; Bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học. 

Phòng Y tế phối hợp thực hiện quản lý chặt chẽ chất thải y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn huyện theo đúng quy định của ngành; hướng dẫn các xã thực hiện đúng và đầy đủ việc thẩm định, đánh giá tiêu chuẩn nhà vệ sinh đạt chuẩn và đảm bảo an toàn đối với khu vực sinh hoạt của người dân đạt 100%; kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp tổ chức quy hoạch và xây dựng các điểm trung chuyển chất thải sinh hoạt rắn trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện lập quy hoạch xây dựng và thực hiện các dự án thoát nước và xử lý nước thải; hàng năm, phối hợp tổ chức tốt Hội thi các tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp".

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trực thuộc tích cực tham gia các hoạt động phong trào về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới của huyện và sử dụng men vi sinh (IMO, MEVI) để xử lý chất thải thực phẩm sau phân loại tại nguồn trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 

Đối với UBND các xã, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng tiêu chí môi trường trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2024 nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững đối với các nội dung của tiêu chí. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh, khai thông cống rãnh, phát quang dọn cỏ ở đường thu gom về nơi quy định để xử lý. Định kỳ tổ chức tổng vệ sinh, trồng cây xanh ở nơi công cộng, tôn tạo các hồ nước cảnh quan đẹp và điều hòa sinh thái. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua các tuần lễ bảo vệ môi trường trong năm, các ngày lễ, ngày dân vận; chỉnh trang hàng rào, cổng, ngõ; thu gom chất thải rắn về nơi quy định để xử lý; tôn tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch đẹp. Tăng cường hoạt động của các tổ chức tự quản và các hội, đội hoạt động trong phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương, nhằm kêu gọi nhân dân trên địa bàn cùng chung tay tham gia các chương trình hoạt động thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. 

z4911186302956_5f3c96469f3cb94635444763a3ce5de2_600_24112023151530.jpg

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện trên địa bàn huyện có 11/11 xã nông thôn mới; 9/11 xã nông thôn mới nâng cao; 2/11 xã nông thôn mới kiểu mẫu. UBND huyện đề nghị các xã tiếp tục quan tâm duy trì xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp; tập trung dọn dẹp, phát quang bụi rậm, cây cỏ dại, trồng bổ sung và chăm sóc mảng cây xanh, hoa cảnh 02 bên lề các đường tuyến đường chính và đường nhánh trên địa bàn xã. Vận động nhân dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải rơi vãi và trồng cây xanh, hoa cảnh trước, trong khuôn viên đất của gia đình. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh

Về thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, đối với 02 xã nông thôn mới là Thạnh Phú và Mã Đà, UBND huyện đề nghị vận động nhân dân thực hiện công tác phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn đạt ≥ 30%. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (09/11 xã) và 02 xã đang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (Thạnh Phú, Mã Đà), tỷ lệ này phải đạt >50%. Đối với xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu (xã Bình Lợi, Tân Bình, Phú Lý) và các xã đang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, công tác phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn đạt > 70% (theo tiêu chí chung) và đạt > 90% (tiêu chí theo lĩnh vực nổi trội nhất). Các xã thực hiện tốt việc dọn dẹp vệ sinh tại các điểm thu gom, tập kết trung chuyển rác thải sinh hoạt; thực hiện tốt việc thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả các hoạt động của các tổ đội tự quản và mô hình bảo vệ môi trường; đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm vận động nhân dân trên toàn địa bàn xã nói chung đồng lòng chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

z4911198645135_42df3d2852b77bef05e03e4b0cd55298_600_24112023151530.jpg 

​Đối với công tác xây dựng khu dân mới kiểu mẫu, UBND huyện đề nghị các xã xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục trồng bổ sung và chăm sóc cây xanh theo dọc các tuyến đường chính, đường nhánh trong khu dân cư kiểu mẫu, trong đó ưu tiên trồng những cây nhiều hoa có tính bền vững lâu dài và sáng tạo những mô hình mới để tạo điểm nhấn thêm cho các tuyến đường. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường không làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Tăng cường công tác vận động tuyên truyền nhân dân trên địa bàn chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang, chăm sóc tưới tiêu cắt tỉa cây cảnh trên các tuyến đường trong khu dân cư kiểu mẫu; đồng thời, chỉnh trang hàng rào, ngõ, cổng, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên gia đình, xây dựng hẩm chứa nước thải không xả tràn lan ra môi tường, tạo môi trường thông thoáng sáng xanh sạch đẹp. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng theo hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phối hợp đồng bộ với đơn vị thực hiện thu gom, xử lý chất thải sau phân loại đúng theo quy định. Tiếp tục phát huy mô hình Tổ tự quản về môi trường, các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường; nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả các hoạt động của các tổ đội tự quản và mô hình bảo vệ môi trường; đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm vận động nhân dân chung tay xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu thực chất, bền vững, lâu dài.

Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, huy​ện Vĩnh Cửu đạt huyện nông thôn mới nâng cao, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ môi trường trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Quan trọng nhất là hình thành thói quen, tự giác thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. Ngoài ra, các hộ gia đình có thể tận dụng nguồn rác thải hữu cơ để tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường theo chương trình IMO huyện đã hướng dẫn thực hiện. /.


Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​