Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Vĩnh Cửu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030

Ngày 30/11, UBND huyện Vĩnh Cửu đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 tại địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

VC triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH.jpg

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn huyện, UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành đối với tín dụng chính sách xã hội thông qua việc tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Quán triệt, xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các phòng, ban, ngành, đơn vị trong chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội nhằm giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải thiện đời sống; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác.

Bên cạnh đó, phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng hàng năm của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt khoảng 10%, trong đó vốn ngân sách địa phương ủy thác chiếm khoảng 30% tăng trưởng dư nợ; tập trung nguồn vốn dành cho hoạt động an sinh xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước liên quan đến các lĩnh vực giảm nghèo, tạo việc làm, bảo vệ môi trường sinh thái, tài chính vi mô, nguồn vốn có tính chất từ thiện....; Lồng ghép có hiệu quả các hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm; khuyến khích người vay tham gia các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; gắn mô hình, chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm....với tín dụng chính sách xã hội, nhằm giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải thiện đời sống và trả được nợ cho ngân hàng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo quy định, đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phưong trong từng thời kỳ; đảm bảo tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng và hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1 %/tổng dư nợ

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp với NHCSXH trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. /.


Hồng Yến

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​