Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Công tác thông tin đối ngoại năm 2024: “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”

Năm 2023, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Toàn huyện có 57/57 chi, đảng bộ cơ sở với 4319/4332 đảng viên (không tính đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) được triển khai quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, đạt tỷ lệ 99,69%; tỷ lệ này trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân đạt 93,41%. Việc tuyên truyền về công tác đối ngoại trên không gian mạng cũng được chú trọng, trong năm 2023 tài khoản Facebook/fanpage của Ban Chỉ đạo 35 huyện đã đăng 221 tin, bài thu hút 18.600 lượt tiếp cận, 5320 lượt tương tác.

Công tác tuyên truyền về biển đảo được các cấp ủy quan tâm đẩy mạnh. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; tuyên truyền qua mạng xã hội (tài khoản Facebook/fanpage của Ban Chỉ đạo 35 huyện), còn thực hiện tuyên truyền lồng ghép triển khai trong các lớp bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng cấp uỷ viên cơ sở, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận, bồi dưỡng bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở làm công tá Mặt trận, đoàn thể (Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên,…). Trong chương trình ký kết liên tịch giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với UBND huyện, Thường trực Huyện ủy cũng chỉ đạo đưa nội dung tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông và các đề án, chương trình tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo vào chương trình phối hợp; tăng cường công tác phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, lưu hành các sản phẩm thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền về biển đảo trên Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống loa phát thanh từ huyện đến cơ sở.

Các đoàn thể huyện cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng, như hành trình “Vì biển đảo quê hương" năm 2023 của Huyện Đoàn tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh các hoạt động vệ sinh môi trường biển và phòng chống rác thải nhựa tại bãi biển vịnh Triều Dương, trong chương trình “Tìm về địa chỉ đỏ" tại cột cờ Phú Quý, Huyện Đoàn đã trao tặng 80 suất học bổng cho trẻ em nghèo, khuyết tật của huyện đảo; trao tặng 01 máy lọc nước, 2 bộ dụng cụ bóng chuyền và 50 lá cờ tổ quốc cho Huyện Đoàn Phú Quý với tổng kinh phí trị giá gần 70 triệu đồng.

Việc tuyên truyền rộng rãi về công tác phân giới, cắm mốc trên các tuyến biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia cũng được các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ký kết các văn bản pháp lý, công nhận thành quả công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và công tác quản lý tuyến biên giới theo các văn bản đã ký kết; phê phán, bác bỏ kịp thời các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia. Khẳng định Việt Nam luôn duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác thông qua việc tăng cường trao đổi các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp; ký kết nhiều văn kiện hợp tác làm cơ sở để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, đảm bảo phương châm: “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả"; ngày 16/01/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 40-HD/BTG, hướng dẫn các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và nhất là kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2021, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 (tháng 12/2023). Tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 57- KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức kiểm tra, khảo sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ TTĐN tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt tình hình, thống nhất chỉ đạo, định hướng TTĐN, nhất là đối với những sự kiện chính trị, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, những vấn đề được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách công tác đối ngoại tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ TTĐN với hình thức phù hợp. 

* Về nội dung thông tin đối ngoại, tập trung

- Thông tin toàn diện về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực được dư luận quốc tế quan tâm như kinh tế, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, văn hóa, du lịch; thành tựu chung của đất nước trong gần 38 năm đổi mới và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, điểm sáng là kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại trong tình hình mới; Kết luận số 85- KL/TW, ngày 19/8/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chi Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Quyết định số 362/QĐ-TTg, ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Quyết định số 2013/QĐ- TTg, ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030... 

- Các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển như kinh tế xanh, kinh tế số, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghiệp bán dẫn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển...vv. Trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. 

- Chính sách quốc phòng “bốn không": Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 

- Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam.

- Các thông tin đáp ứng nhu cầu của du khách như chính sách, quy định mới về thủ tục xuất nhập cảnh; văn hóa truyền thống, phong tục tập quán các vùng miền…

- Các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại nổi bật trong năm 2024; các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng và đất nước, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, các đối tác của Việt Nam trong năm 2024. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về giá trị, di sản, tư tưởng Hồ Chí Minh; những bước phát triển mới trong công tác nghiên cứu lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin tại Việt Nam của Đảng ta; tư tưởng, quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển đất nước, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

- Đối với các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới lãnh thổ, tiếp tục nêu bật những kết quả đã đạt được của công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền; quan điểm, lập trường về việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông và những đóng góp của Việt Nam để xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuyên truyền rộng rãi, đậm nét nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta với lãnh đạo cấp cao các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia về những nội dung liên quan đến Biển Đông, quản lý biên giới trên đất liền; tình đoàn kết, gắn bó, kết quả hợp tác tốt đẹp giữa các chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng và nhân dân vùng biên giới Việt Nam và các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia. 

- Gắn với vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. 

- Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024…

- Trong năm 2024, Việt Nam sẽ kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với 26 quốc gia, trong đó có 02 nước đối tác mang tầm chiến lược và đối tác hữu nghị truyền thống là Vương Quốc Thụy Điển (11/01/1969) và Cộng hòa Liên bang Brazil (08/5/1989). 

- Được thể hiện qua các cuốn sách đã xuất bản như “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"; “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc"; “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới"; “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam"... 

- Thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và bằng các giải pháp, biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và UNCLOS 1982. 

- Nổi bật là Điều 4, khoản 4.6 tại Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (12-13/12/2023). Nội dung cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (10/4/2023). Điều số 10 và số 14 tại Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia nhân chuyến thăm  chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (08-09/11/2022); nội dung cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam  của Thủ tướng Hun Manet (11-12/12)...

Để công tác TTĐN đạt hiệu quả, đảm bảo mục đích đề ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu công tác tuyên truyền cần toàn diện, đầy đủ, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm; phương thức thể hiện đa dạng hiện đại, bắt nhịp xu hướng truyền thông quốc tế, đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả của các phương thức tuyên truyền, thông tin truyền thống, đảm bảo phù hợp với đa dạng các đối tượng tiếp nhận khác nhau. Thông tin quốc tế vào Việt Nam cần đa chiều, cân bằng, khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật, văn hóa dân tộc, không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia - dân tộc, quan hệ đối ngoại của Việt Nam và tác động tiêu cực đến ý thức hệ, niềm tin, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đề nghị các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể kịp thời nắm bắt, dự báo, đánh giá diễn biến tình hình quốc tế và khu vực, dư luận báo chí truyền thông quốc tế, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và tác động đối với nhận thức, tâm lý, tư tưởng quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Đảm bảo tính chủ động, hiệu quả trong ứng phó với các tình huống phát sinh đột xuất. ​​

HƯỚNG DÂNX CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI.pdf

Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​