Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
CHỈ THỊ Về việc tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 11/4, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Phương đã ký ban hành Chỉ thị số 2/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Vĩnh An rà soát quán triệt, triển khai thực chất, hiệu quả các chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh; các văn bản, Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện liên quan tới cải cách hành chính.

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai cơ chế một  cửa, một cửa liên thông tại đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch  UBND huyện về kết quả, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một  cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương; thực hiện rà  soát, bố trí nhân sự phù hợp, đảm bảo cơ sở vật chất, kịp thời báo cáo đề xuất điều  chỉnh, bổ sung quy định tiếp nhận và trả kết quả, quy chế phối hợp giữa các cơ  quan, đơn vị, công chức, viên chức đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho  người dân, doanh nghiệp.

Chấn chỉnh, quán triệt trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chỉ đạo của cấp trên, nhất là trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC, công việc của tổ chức, người dân, doanh nghiệp; xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, không dám làm dẫn đến tình trạng hồ sơ trễ hạn. 

Chấn chỉnh nghiêm trách nhiệm công vụ trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ công việc hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đến chậm trể trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, khẩn trương chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra,  kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính,  kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra  trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực có thành phần hồ sơ phức tạp như: Đầu tư, đất đai, xây  dựng, cấp phép các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; phát hiện, xử lý kịp thời  các trường hợp chậm trễ, trả hồ sơ không đúng quy định. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ phải được sử dụng để đánh giá công vụ, chỉ số cải cách hành chính của các ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn Vĩnh An và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương mà không đánh giá lại đối với các nội dung đã được các Đoàn kiểm tra có thông báo kết luận.

Chủ tịch UBND huyện giao Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ động phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các ngành của tỉnh rà soát, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh bảo đảm khả năng tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ  liệu quốc gia về thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên  ngành để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc  giải quyết thủ tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện, xã; chia sẻ thông tin về tình hình giải quyết  thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ đã được xác thực và kết quả giải quyết thủ  tục hành chính đã được số hóa tới cơ sở dữ liệu của Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Phối hợp với Bộ phận TN&TKQ huyện theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc  cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành, thực hiện giải pháp tổ chức tập huấn  nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải pháp và dịch vụ công trực  tuyến một phần, ứng dụng chữ ký số, số hòa hổ sơ kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đúng quy định; chủ động hướng dẫn cho các  ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện số hóa, ký số, không  để kéo dài tình trạng Hệ thống không đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng tới việc thực  hiện các nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị.​

2_20244trienkhaithuchienchithiso03cuachutichubndtinhsignedsignedsignedsigned.pdf

Hồng Yến

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​